Kamskjelløyner

Image result for scallop eyes

Vitenskapsmenn har oppdaget noe fantastisk i kamskjellenes øyne. Hvert enkelt av kamskjellenes kikkende øyne – opp til 200 øyne i noen arter – har ikke bare en men to netthinner og en buet, reflekterende overflate laget av flate krystaller som er unike i dyreriket.

Nylig, etter å ha sperret opp øynene på disse øynene meget nært, så ble vitenskapsmennene overrasket over å finne at disse krystallene er perfekte firkanter som passer sammen i et nett. I de fleste tilfellene vokser de DNA baserte guaninen, som bygger krystallene, i prismer, ikke firkanter.

For at kamskjell skal kunne produsereuvanlige firkant nett, tror vitenskapsmenn at de må forsiktig kontrollere krystallveksten og plasseringen. Hvert øye har en bunke av 20-30 guanin flater, som skaper en reflekterende overflate lik et speil. Når lyset passerer gjennom kamskjellenes netthinner, spretter det av speilet inn til enn av de to netthinnene. Med denne designene tror vitenskapsmennene at kamskjellet til og med kan fokusere på flere områder samtidig.

Så hvorfor finnes det så sofistikerte øyne for en slikt “lavtstående” skapning? Forskerne er ikke sikre, men de mistenker at disse øynene tillater kamskjellene å skanne et videre område etter mat eller farer.

En ting er helt sikkert: hele skapelsen – til og kamskjelløynene – avslører Skaperens oppmerksomhet for detaljer. Vi trenger bare åpne øynene våre for å se Hans storhet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: