27 november

Txt: Jesaja 55:6-9

AKSEPTER DET

“Den hunden går meg på nervene,” murret Linda før hun gikk til skolen. Jeg skulle ønske at vi aldri hadde gått med på å passe på hunden til herr Karlsen. Han gjør hva han vil. Han lytter aldri. Og han bjeffer og bjeffer og bjeffer!”

“Gled deg over at du skal til skolen og slipper å høre ham hele dagen,” svarte mor med et smil. “Jeg tror ikke Fido er vant til å bli budet fast. Familien Karlsen har flere inngjerdede områder hvor hunden deres kan løpe fritt, og jeg tror ikke han liker det slik vi har det her.”

“Vel, vi bare beskytter ham mot trafikken,” murret Linda. “Han burde være takknemlig for alt vi gjør for ham, men alt han gjør er å bjeffe!”

“Fido er bare en hund, Linda,” sa mor. “Han kan ikke tenke slik mennesker gjør.”

“Da burde han bare akseptere situasjonen sin,” svarte Linda. Hun åpnet døren. “Stol på oss!” ropte hun til det bjeffende dyret før hun gikk til skolen.

Den kvelden var Linda så misfornøyd med dagen at hun ikke la merke til Fidos bjeffing en gang. “Jeg ble ikke tatt ut til å være med i koret,” sa hun nesten på gråten. “Jeg trodde jeg hadde en fin stemme – og jeg hadde til og med bedt om det. Jeg synes jeg skulle ha blitt utvalgt.”

“Du har en fin stemme, og jeg beklager at du ikke ble utvalgt,” sympatiserte far. Han ga henne en klem. “Forsøk å huske at Gud styrer livet ditt selv om du ikke forstår hvorfor Han gjør det Han gjør,” la han til.

“Vel, jeg kan ikke si at jeg liker hva Han har latt skje denne gangen,” klaget Linda.

“Det er fordi du tenker som et menneske og ikke som vår perfekte Gud,” svarte far.

Mor nikket. “Vi likner mye på Fido,” sa hun. “Siden han er en hund og ikke kan tenke rasjonelt, så forstår ikke han at å binde ham fast er for hans beste. Men du sa selv at han trenger å akseptere avgjørelsen vår og stole på oss selv om han ikke forstår motivene våre. Vi, på en annen side, er i stand til å tenke rasjonelt – men ikke slik som Gud gjør. Så vi trenger å akseptere Hans plan og stole på Ham. Det Han gjør er for vårt beste. Aksepter det!”

Hva med deg?

Blir du frustrert når ting ikke går slik du ønsker? Husk at mennesker ikke tenker slik som Gud tenker, så Han ber oss ikke om å forstå Hans perfekte tankegang. Han ønsker ganske enkelt at vi aksepterer Hans beste for livene våre og ber at vi stoler på Ham.

For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker

Jesaja 55:9

Dagens nøkkelord: STOL PÅ GUDS PLAN

Advertisement
%d bloggers like this: