Dag 7: Den gylne regel

Konflikter stjeler freden din og kan ødelegge forhold mellom mennesker. Har det skjedd at du har bidradd til konflikt, drama eller sladder istedenfor å ha søkt fred? Skriv om det nå, velvitende om at Gud titter over skulderen din, klar og i stand til å tilgi og hjelpe på grunn av Jesu død på korset.

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.

Matteus 7:12

Stopp og tenk

Under din neste samtale eller interaksjon på nettet, tenk på om det du skal til å si er:

  • Sant?
  • Inspirerende?
  • Nødvendig?
  • Vennlig?

 

Advertisement
%d bloggers like this: