Dag 10: Slutt å bekymre deg!

Bekymring er ikke noe nytt fenomen. Folk på Jesu tid strevde også med det. Jess spurte tilhørerne sine: “Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?” Hva gjør dette spørsmålet med hjertet ditt? Jesu mål er ikke å fordømme deg. Så hva ønsker Han å oppnå i livet ditt?

Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde? Når dere ikke engang makter så lite, hvorfor da bekymre seg for alt det andre? Se på liljene! De verken spinner eller vever, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere! Så lite tro dere har! Vær ikke engstelige, og tenk ikke bare på hva dere skal spise og hva dere skal drikke. For det er dette alle folk i verden er opptatt av; men dere har en Far som vet at dere trenger dette. Søk i stedet hans rike, så skal dere få dette i tillegg. Vær ikke redd, du lille hjord! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.

Matteus 12:25-32

Stopp og tenk

Ta trøst i Kristus! Neste gang du hører en kirkeklokke kime eller telefonen din ringer, så vær stille og gjenta Jesu spørsmål og be Ham å tilgi deg for å bekymre deg, og bytt ut bekymringen med Hans fred.


 

Advertisement
%d bloggers like this: