22 juni: Den dyrebare død

“Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død.”

Salme 116:15

Fra vårt perspektiv er det den største sorg vi kan forestille oss; fra Guds perspektiv er det Hans hjertes glede. Fra vårt perspektiv bringer det en sorg som bare himmelen kan viske ut; fra Guds perspektiv bringer det en glede som bare himmelen kan vite.

Hvordan kan døden av Hans folk være så dyrebar? Bryr Han seg ikke om det gapende såret som våre kjære etterlater seg har på jorden? Er Han ikke sensitiv overfor smertene og kvalene som vanligvis kommer før vår egen død? Hvorfor ville noe som er så fryktelig for oss være så dyrebart for Herren?

Svaret er selvsagt at Gud elsker mer, ser mer, og ønsker mer for oss enn hva vi elsker, ser og ønsker for oss selv eller våre kjære. Gud ser majesteten, søtheten, renheten og perfeksjonen av enhver helliggjort kristen når de krysser over fra denne forbannede jorden og tar på seg kjortlene sine lagd av Kristi rettferdighet.

Dersom vi kunne se hvor fantastisk himmelen er, hvor lykkelige vi vil være der, og hvor overveldende søtt det vil være å leve i Jesu nærvær i all evighet, så ville vi uten tvil finne døden like dyrebar som Gud gjør.


 

Advertisement
%d bloggers like this: