12 mars: Ha en riktig innstilling

“Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren!”

Romerne 12:11

Her snaker Paulus om ethvert ansvar eller aktivitet som vi må utføre, ikke bare om karrierer eller økonomiske forpliktelser.

Paulus maner oss til ikke å være late i noe som helst av det vi fortar oss. Om det gjelder barneoppdragelse, studier, arbeid eller tjeneste, så burde du gjøre alt så godt du makter. Som Salomo så viste uttrykte det, “gjør det med den kraften du har” (Predikeren 9:10).

Dessverre forveksler vi noen ganger våre menneskerettigheter med vår kristne rettigheter, og vi begynner å knurre og beklage oss og klare oss med så lite som mulig. Men kristne burde være de mest pliktoppfyllende og dydige ansatte, koner og ektemenn, eller innbyggere, samme hvor de er og hvilke omstendigheter de lever i.

Hvorfor det? Hva er motivasjonen for en slik kontinuitet og integritet, selv midt i en lat og egoistisk kultur? Paulus minner oss simpelt hen at vi skal “tjene Herren”.

Samme hvilket ansvar eller mulighet vi blir utdelt, så burde vi til slutt forstå at det kommer fra Gud, og at vi skal utføre våre plikter for Hans skyld, for Hans glede. Vi tjener Herren!

Ikke ta til takke med en middels innsats, og ikke ha en utakknemlig innstilling. Når du skifter bleier, gir en presentasjon, selger produkter, eller tar prøver — hva enn du gjør, gjør det med all din kraft, som tjeneste for Herren.


 

Advertisement
%d bloggers like this: