4 april: Den store Legen

“Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn… Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.”

Salme 103:1, 3

Det er vanskelig å finne en mer lidenskapelig hymne noe annet sted i Skriften enn Davids hjerteskrik her.

Alt som er i meg, sier David, er dradd mot å opphøye og proklamere den Ene som helbreder enhver sykdfom. Han er Jehova Rafa, Helbrederen.

Har du ankommet det stedet hvor du vet at du behøver helbredelse? Set er bare når du, som David, kommer til det stedet hvor du ber “Herre, vær meg nådig; leg meg, for jeg har syndet mot deg!” (Salme 41:5) at du vil bli velsignet, som David, til å se Gud som din helbredende hyrde (Salme 23).

Det eneste som er verre enn å fiunne ut at du er syk, er å være syk uten å innse det. Dette er hvorforv Jesus sa “Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke” (Markus 2:17). Først når vi ser sykdommen vår vil vi komme til Legen for å bli helbredet.

Fordi Gud er den store Helbrederen, er Han også derfor den store Såreren. Han tukter trofast hver t av sine bare inn til en forståelse av deres skyld og tomhet foran en hellig Gud og en verden som er konkurs.

Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær” (Johannes åpenbaring 3:19). Han sårer slik at Han kan helbrede. Ingen har noen sinne kommet til Gud for reperasjon og blitt støtet bort. David tilstår “Herre, min Gud, jeg ropte til deg, g du helbredet meg” (Salme 30:2).

Har du noen gang ropt til Herren, og brakt med deg din sårede stolthet og ambisjoner? Dersom du har det, så kan du vite med sikkerhet at den store Legen vil helbrede deg. Det er for de syke at Han kom.


 

Advertisement
%d bloggers like this: