9 juni: Levende i Kristus

“jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.”

Galaterne 2:20

Jeg er død, men likevel lever jeg, sier Paulus. Min gamle, syndefulle natur ble korsfestet, led en langsom smertefull død på Jesu Kristi kor. Og nå lever jeg ved den pulserende oppstandelseskraften til Jesus Kristus.

Paulus skriver hel til kirken i Galatia, som hadde blitt veldig plaget av læren om at frelsen i sin essens er tjent av gjerninger. Istedenfor å hvile i Guds nåde, hadde de blitt oppmuntret til legalisme og tjeneste til loven.

Interessant nok hevder ikke Paulus, når han skriver til dem,  at gudfryktige liv ikke er en del av frelsen. Men han snur det hele helt rundt. Jeg er ikke frelst fordi jeg er god, sier Paulus; jeg er god fordi jeg er frelst: livet jeg lever nå lever jeg i troen på Guds Sønn.

Dette er essensen av det kristne liv. Det handler ikke om et sett med regler som vi må følge dystert; det handler om en Person som vi kan følge med glede. Fordi Kristus elsket oss og ga seg selv for oss, så kan vi elske og gi oss selv for Ham!

Har du følt den synd-korsfestede, kjærlighets-inspirerte nåden til Jesus Kristus i livet ditt? Dersom du har det, så vil den vise seg i måten du lever livet ditt på nå, ved troen på Guds Sønn.


 

Advertisement
%d bloggers like this: