Evolusjonist sier evolusjonen ikke kan forklare kompleksitet

Image result for gerd müller complexity

Professor Gerd B. Müller

Den østeriske teoretikeren Gerd Müller har foreslått en radikal forandring på den ortodokse evolusjonære tankegangen fordi han ikke kan forklare hvordan de komplekse strukturene har oppstått på en tilfredsstillende måte. Han og andre ønsker en revisjon eller til og med en utbytting av standard teorien om evolusjon. Hans viktigste innvending er at evolusjonen “hovedsakelig unngår spørsmålet om hvordan de komplekse organiseringen av organismenes strukturer, fysiologi, utvikling eller oppførsel – hvis variasjon den beskriver – faktisk oppstår innen evolusjonen”.

Müller er overbevist om at molekyl-til-menneske evolusjon er sann, men hans “forlengede evolusjonære syntese” foreslår at variasjonen er “mer forutsigbar og utvelgende effekter er mindre retningsbestemt” enn tidligere antatt.

Selv om Müllers argumentering er kompleks og ikke lett å summere, så viser den likevel at dess mer vitenskapsmenn forstår, dess vanskeligere blir det å forklare livets kompleksitet innenfor en akseptert ramme… særlig når den avviser – a priori – Skaperen.

Men å tolke faktaene med et bibelsk verdenssyn (en nøyaktig historisk oppskrivning) gir en bedre forklaring på de samme problemene som Müller setter søkelyset på enn den forklaringen som det verdslige, matematiske verdenssynet (med sin oppdiktede historie) har.


 

Advertisement
%d bloggers like this: