Dag 26: Intet mørke som nærmer seg

Du frir mitt hjerte fra angst.”

Salme 119:32

Selv i livets aften har vi Herren vår Gud som lys. Vi trenger aldri frykte for at mørket skal overskygge oss.

Føler vi at livet “tar knekken på oss”? La oss velge å se oss som omringet av Gud. Hvordan kan det være restriktivt? Det er som er barn i fortellingene om Narnia, som går gjennom det lille, overfylte garderobeskapet og finner ut at det finnes et enormt land bak det. Selv om vår ytre, jordiske visitas kan synes innsnevret, så kan vi utvide horisontene våre i Gud og Hans Ord.kan

Jeg vil fly i Guds storhet som myrhønene flyr i friheten som fyller rommet mellom jorden og himmelen. (Sidney Lanier)

Noen ganger virker det som om livet mitt omslutter meg. Begrensningene mine øker kanskje, og helsen min stenger meg kanskje inne fysisk, og utsiktene mine virker kanskje mindre spennende. Derfor ber jeg at Herren vil jobbe i meg åndelig en voksende evne til å gå forbi de tingene som ser ut som grenser, slik at jeg istedenfor fokuserer på å bo i Ham. Gud er et bunnløst, strandløst hav for meg å svømme i, hvor jeg kan fritt gi meg over til strømningene. Han er en enorm himmel som jeg kan fly i. I Herren kan jeg stige til nye høyder av lovprisning. Han tilbyr meg de beste reisene helt uten kostnader! Han tilbyr meg det aller beste av underfulle syner – Hans skjønnhet – uten behov for et Visa kort som betalingsmetode” Gud tilbyr den beste kjærligheten – Hans grenseløse kjærlighet. Og så gir Han meg dybdene av Hans Ord til å utforske.

Ettersom årene går kan følelsen av at livet omringer oss bli motbalansert av en følelse av vennskap og oppfyllelse i Kristus. Vennene vår driver kanskje fra oss, eller spå kan de være opptatt med andre interesser. Slektningene våre flytter kanskje bort eller sovner inn. Vi har kanskje mindre arbeidsglede eller ingen jobb i det hele tatt. Vi er pensjonerte, så det er mindre oppfyllelse gjennom oppnåelse. Vi erfarer at vi er mindre mobile og mere begrenset. Vi er kanskje svakere, støttere eller syke. Behovet vårt for å være nær Kristus og å oppleve Hans forsyning øker.

“Frykt ikke… jeg er din Gud” – Herren er vår styrke, den all-mektige, opphøyet over alt. Han er med oss. Vi kan stole på Hans konstante nærvær. Han trenger aldri å være vekke; Han tenger aldri å gå noen andre steder. Han trenger aldri at noen må ta over for Ham slik at Han kon komme seg vekk en stund – slik at Han kan få hvile seg eller få et mere bedagelig tempo. Han vil aldri forlate oss.

Herrens nærhet er aldri nedlatende; det er alltid frigjørende. Det binder oss ikke fast, omringer oss ikke, og tømmer oss ikke følelsesmessig. i trenger aldri ønske at Han skal gå hjem – å ønske at Han vil gå ut og gi oss litt pusterom – eller ønske at Han ville komme. Hans nærvær påvirker ikke vårt behov for ensomhet, men ganske enkelt beriker vår ensomhet. Hans nærvær gir oss rom. Vi kan fly Hans storhet som en svale flyr på himmelen. Så vi trenger ikke føle oss fanget.

Herren er pålitelig – fullstendig pålitelig. Han er alltid tilgjengelig. Han styrker oss. Han gjør ikke dette ved å bare løfte opp følelsene våre, men ved å gi oss innvendig styrke. Han er den selvsomme energien som holder våre vitale celler sammen og stabiliserer tankene og følelsene våre.

Så nå kan vi be Herren om å være vår styrke. Jeg flytter min avhengighet overfor mine tomme batterier over til Ham som er alle livs Liv. Han løftet Jesus opp fra de døde og lovet å gi liv til min dødelige kropp gjennom Hans Ånd som bor inni meg (se Romerne 8:11). Hvor takknemlig jeg er for at Gud har satt meg fri fra det som tapper meg for energi – når jeg lar Ham gjøre det.

Advertisement
%d bloggers like this: