Sivilisasjoner tapt til havet

Image result for atlantis

Alle elsker å høre historier om tapte sivilisasjoner som øya Atlantis, som sank under havet. Det høres ut som diktning, likevel finner arkeologer jevnlig virkelige sivilisasjoner hvis eksistens tidligere var ukjent og hvis opphav er ukjent.

Restene av disse tidlige sivilisasjonene er ikke bare begravet under tidens sand, men også under havet. Hvordan kan dette være virkelig? Bibelen gir oss svaret.

Mennesker hadde avanserte ferdigheter helt fra begynnelsen. Sammen med det vi leser om ferdighetene deres i metallarbeid og jordbruk før syndefloden, så finner vi at Noah og familien hans hadde utrolige skipbyggerferdigheter. Noahs etterkommere ønsket å bruke ferdighetene deres på en annen måte – å “skaffe seg et navn” ved å bygge en stor by og et tårn i Babel.

Da Gud dømte dem ved å forvirre språkene deres, spredte familier seg over hele verden, og de tok ferdighetene sine med seg. Så vi burde ikke være overrasket over å finne bevis på store steinkonstruksjoner, verktøy og eldgamle bygninger.

Hvorfor er så noen gjenstander under vann? Det kan skyldes flere faktorer. Kystlinjene kan forandre seg på grunn av underliggende sedimenter som gir etter, jordskjelv, erosjon og avkastninger, stormer og forandringer av vannivået. For eksempel ville smeltingen av isvannet på slutten av istiden løftet havnivået, og flommet over lavtliggende kystområder hvor menneskene hadde bosatt seg. Uansett hva grunnen var, så er restene et vitnesbyrd av ferdighetene til folket som spredde seg over hele jorden etter Babel.


 

Advertisement
%d bloggers like this: