31 oktober: Hallowe’en

Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds eller søker hjelp hos de døde. For Herren avskyr alle som gjør dette, og det er på grunn av dette avskyelige at Herren din Gud tar landet fra dem og gir det til deg.

5 Mosebok 18:10-12

Før jødene kom inn i Kanaan, det som skulle bli jødenes land Israel, så advarte Gud dem om at de ikke skulle gjøre de samme avskyelightetene — det vil si moralsk avskyelig og motbydelig — som kanaanittene gjorde (18:9). Med “avskyeligheter” mente Herren da trolldom, hekseri, spådomskunster og nekromanti (kommunikasjon med de døde). Gud ønsket ikke at Hans folk skulle ha noe som helst å gjøre med disse tingene.

Vi leser videre at Herren Gud tok landet fra kanaanittene og ga det til jødene akkurat på grunn av all denne praktiseringen av trolldom og liknende som er  beskrevet her. Vi får ingen annen begrunnelse av hvorfor, bare at det er “avskyelig” i Guds øyne. For dem som følger etter Herren, og forsøker å glede Ham, så burde vel dette være grunn nok.

Hva er så Halloween? Det er forkortelse av “All Hallow’s Eve”, hvelden før “All Hallow’s Day”. Allehelgensdag er 1. november, dagen når både den romersk katolske kirken samt mange protestantiske kirker husker på og feirer alle kjente og ukjente hensovede kristne, kalt “hellige”. Det er en tid for å legge blomster og sette lys på gravene til sine kjære. Mange synes dette er en god måte å huske på våre kjære som vi fremdeles savner.

Allehelgensnatt, 31. oktober, er, som sagt, kvelden før Allehelgensdag. Dette er, ifølge flere historikere, en keltisk høytid som har dannet grunnlaget for den “kristne” Allehelgensdag. Kelterne husket også på sine døde, men de feiret dem ved å tenne bål for dem. Skillet mellom vår verden og dødsriket er sagt å være ekstre tynt denne kvelden, og det var meget mulig å bli gjensøkt av de dødes ånder på denne dagen. I vår moderne tid kler barna seg ut som spøkelser og monstre, går på “knep-eller-knask” tur, og skremmer gjerne andre, samt ser på skrekkfilmer på TV.

Dagens amerikaniserte versjon av Allehelgensnatt er av mange kristne sett som en hedring av ånder, spøkelser og ondskap, og kirker har derfor jorden rundt forsøkt å arrangere kristne alternativer til denne hedenske feiringen. Burde en kristen feire Halloween? Kanskje vi alle burde lese Filipperne 4:8 og så avgjøre om vi synes at dette er noe som gir ære til Gud. Sett i lys av 5 Mosebok 18:10-12 vil det være vanskelig å svare “ja” til dette spørsmålet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: