Vers 19

“Lamek tok seg to hustruer, den ene hette Ada, den andre hette Silla.”

1 Mosebok 4:19

Dette er et kort vers, men det er ikke uviktig for det. Lamek “tok seg” – “hentet seg” eller på annen måte fikk brakt til seg “to hustruer“. Vi så tidligere at Gud innførte ekteskapet mellom mann og kvinne – i det tilfellet mellom Adam og Eva. Når Adam ble fortalt at “derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru” (1 Mosebok 2:24), så gjaldt ikke dette i særegenhet for Adam – ettersom han ikke hadde en fysisk mor eller far, heller ikke en navle – men det var ment å gjelde alle som ville binde seg til en make og være tro mor henne helt til døden skiller dem ad. Det var det første ekteskapet, og selv om vi ikke ser at de første menneskene på jorden feiret bryllup med femretters middag og dans for bruden og brudgommen, så ser vi at de valgte seg ut en livspartner – av det motsatte kjønn som de kunne føre slekten videre med – og bandt seg til denne partneren resten av livet. Selv Jesus pekte tilbake til Adam og Eva da Han sa: “Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille” (Matteus 19:4-6). Guds plan var klar: en mann og en kvinne – sammenføyet til å bli ett kjød gjennom ekteskap.

“Lamek tok seg to hustruer.” Lamek viser ved sine gjerninger at han ikke bryr seg om hva Herren selv har sagt til alle mennesker gjennom Adam. Han var den første vi har dokumentert i Bibelen som praktiserte polygami – det vil si flerkoneri. Denne leveformen blir aktivt fulgt og forsvart til og med den dag i dag – og noen har mange flere koner enn to. Det viser menneskenes lovløshet framfor en allmektig Gud, noe som til slutt ville kulminere i syndefloden i Noahs dager – da Gud så på menneskeheten og sa: “Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem” (1 Mosebok 6:7). Dette var fordi “menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang” (6:5).

Den ene konen til Lamek het “Ada“. Det hebraiske navnet “Adah” betyr “ornament” eller “pyntegjenstand”. Dette gjør det trolig at Lamek valgte henne på grunn av hennes ytre utseende. Kong Lemuel skrev dette i Salomos ordspråk 31:30: “Ynde svikter og skjønnhet forgår, men en kvinne som frykter Herren, hun skal roses.” De som lar seg tiltrekkes av fysisk skjønnhet følger ofte lystene istedenfor å se på det indre mennesket og indre skjønnhet. Selvsagt kan noen ha begge deler, men de som leter etter partner basert på ytre utseende kan lett “kjøpe katta i sekken”. Og dersom noen av dagens kvinner ble kalt “en pyntegjenstand” ville de sikkert steile. 

Lameks andre kone het “Silla” på norsk – eller “Tsillah” på hebraisk. Navnet bygger på et ord som heter “tsel” eller “tsalal”, begge ordene oversettes som “skygge” og kan brukes bokstavelig om skyggen man ser i en solnedgang eller billedlig som forsvar. Det bruse som et verb når en gir noe skygge. Trolig var Lamek en velstående mann som valgte sine koner ut fra konseptet om å kunne tilfredsstille seg selv. Den første var en vakker pyntegjenstand, og den andre ga ham en behagelig skygge å sitte i. Et annet konsept kan ha vært at flere barn ga mer makt og større arbeidsstyrke til prosjektene sine. 

Som tidligere sagt vet vi ikke helt hvordan ekteskapene fungerte eller ble innviet på tiden før den store vannflommen, men vi går ut ifra at når det står at de “tok seg hustruer” så betyr det at de valgte seg ut livspartnere – om det var en eller flere. I våre moderne tider er ekteskapet ikke prioritert hos flere, og det blir også arrangert ekteskap mellom folk av samme kjønn. Her ser vi først en mangel på hengivenhet – at folk ikke vil binde seg til bare en person hele livet igjennom. Det at en ikke ønsker å gifte seg viser en mangel på hengivenhet og fullstendig oppofrelse for hverandre, og det burde tenne en varsellampe dersom dette er tilfelle. Det at folk av samme kjønn gifter seg er en komplett motsetning av hva vi så ovenfor om “en mann og en kvinne”. Det er mange som klamrer seg til sin homofile legning og hevder at Gud har skapt dem slik, samt menigheter hvor dette er akseptabel atferd som både medlemmer og presteskap praktiserer. Internett er full av folk som bortforklarer hva Bibelen sier om homoseksualitet, som eksempelvis 3 Mosebok 20:13: “Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en motbydelig gjerning. De skal dø. Deres blod være over dem!” Dette virker veldig hardt og strengt, og vi ser også en advarsel om homofil praksis i 1 Timoteus 1:9-10, og det kan virke som om Gud hater homofile. Det er ikke tilfelle! Gud elsker de homofile, men Han hater hva de praktiserer. Det er slik med oss andre syndere også. Gud elsker oss, men Han hater synden vi praktiserer. Vi må alle komme til Ham og legge fra oss syndene våre, om det enn er homofili eller løgn. 


 

Advertisement
%d bloggers like this: