25 februar: En mann etter Guds eget hjerte

“Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.”

Apostlenes gjerninger 13:22

Gud synes å indikere at når Han ser på Davids hjerte, så minner det om Hans eget hjerte.

Hva betyr dette? Hva betyr det å ha et hjerte etter Guds eget hjerte? Er det mulig for deg å ha et slikt hjerte, eller er dette konseptet noe bare en konge som David kunne forstå?

Legg igjen merke til hva Gud sier om David. Han sier at Han har funnet en mann “som skal utføre alt det jeg vil“. Man trenger ikke å være en konge for å forstå dette budskapet: du demonstrerer  at ditt hjerte er etter Guds eget hjerte når du gjør det som Gud ønsker du skal gjøre.

Hva betyr det å gjøre Guds vilje? Vel, Bibelen er full av instruksjoner om hvordan du kan gjøre Guds vilje. Gud gir deg veldig klare bud om hvordan du skal leve livet ditt. Gud forteller deg hva som gleder Ham. Når du tilbringer tid i Guds bok vil du lære hvordan du kan gjøre Guds vilje.

Det er dette David gjorde. Likevel, før Gud beskriver Davids gjerninger, så refererer Han til Davids hjerte. Det er uten tvil en grunn til dette. Ta i betraktning hva David  skriver i Salme 139:23-24: “Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
prøv meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!”

Når du ser behovet for at Gud trenger å gjøre noe i hjertet ditt, så ikke prøv å skjule dette fra Ham! Ikke forsøk å fikse deg selv! Legg dine behov foran Ham i bønn. Han vil lede deg til den rette og smale veien som fører til Ham, “evighetens vei”.


 

Advertisement
%d bloggers like this: