26 juni: Guds kjærlighet

“Gud er kjærlighet.”

1 Johannes 4:8

Om det er en av Guds attributter som er populære, til og med blant ikke-kristne, så er det Guds kjærlighet. Men selv Guds kjærlighet er vidt misforstått. Gud er kjærlighet, men kjærlighet er ikke Gud. Derfor er Gud i stand til å styre, anvende og opprettholde Hans kjærlighet helt uavhengig av de standarder og handlinger og filosofier som vi mennesker har. Guds kjærlighet er, når den blir forstått skikkelig, like fantastisk og fryktinngytende som Hans hellighet eller vrede.

Fordi kjærligheten er en av Guds attributter, så er Hans kjærlighet like uendelig og evig som Hans person og eksistens er. Han sier gjennom Jeremia “Med evig kjærlighet har jeg elsket deg” (Jeremia 31:3). Kjærligheten Hans varer evig i begge retninger. Han har elsket (i fortiden) evig, og likevel (fordi den varer evig) fortsetter kjærligheten Hans uendelig inn i framtiden også.

Men en uendelig, evig kjærlighet antyder uunngåelig andresider ved Guds kjærlighet også. Dersom Hans kjærlighet er evig, så må den også være betingelsesløs, for ingen var til stede for å tjene eller berøre eller trygle for Guds kjærlighet i evighetens fortid. Og dersom Gud elsker betingelsesløst, så må Han også elske suverent; Han velger hvem Han skal elske og hvordan Han vil vise sin kjærlighet for dem.

Men kanskje er det aller mest dyrebart at dersom Gud elsker evig og betingelsesløst og suverent, så må Han også elske uforanderlig — kjærligheten Hans forandrer seg ikke, smuldrer ikke opp med tid eller på grunnav menneskehetens følelser eller historiske utvikling.

Dersom Gud noensinne har elsket deg, så elsker Han deg i all evighet! Kjære troende, hvil trygt Guds uforanderlige, perfekte kjærlighet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: