Svaret på de eldgamle istidenes utfordring

I 1961 offentliggjorde Dr. Whitcomb og Dr. Morris The Genesis Flood som demonstrerte hvordan geologiens generelle bilde er gunstig for den globale syndefloden. Siden den tiden har mange verdslige vitenskapsmenn utfordret dette. Spørsmålsstillingene har hovedsakelig omhandlet den korte tidsperioden som blir presentert gjennom de korte slektslistene i 1 Mosebok 5 og 11. Gjennom en årrekke har kreasjonistiske vitenskapsmenn gitt fornuftige svar på disse utfordringene i Creation Answers Book. Andre arbeider girdypere svar på geologiske spørsmål. Likevel gjenstår det noen ubesvarte spørsmål.

Eldgamle istider?

En naturfaglig utfordring er “eldgamle istider”. Der var en virkelig istid som inntraff like etter syndefloden, basert på kjennetegn vi finner på jordens overflate. Jeg inkluderer ikke denne istiden i denne artikkelen. Konseptet om eldgamle “istider” kommer fra bestemte steiner som er blitt funnet i klipper rundt på hele jorden. Steinene har en overfladisk likhet til steiner og kjennetegn vi finner rundt isbreer i dag.

Verdslige vitenskapsmenn daterer disse eldgamle istidene inn i fire hovedperioder innen deres naturvitenskaplige historie. Den tidligste “istiden” var over 2 milliarder år siden, og den nyligste rundt 280 millioner år side. De sier at noen av disse istidene var så harde at de dekket mesteparten, om ikke hele, av jorden. Denne ideen er kjent som “snøballjord”, som er basert på steiner de tror ble lagt ned i havet i tropene.

Et hovedproblem med ideen om en snøballjord er at refleksjonen fra hvit snø ville kjøle jorden ned med omtrent 100 grader Celsius, mye lavere enn frysegrensen, og forholdene ville da trolig bli permanente. Verdslige vitenskapsmenn innser at å smelte en frossen klode er en alvorlig utfordring. De har kommet opp med noen usannsynlige ideer for å forklare hvordan den smeltet. Interessant nok, når en undersøker utfordringene til Bibelen, så finner en vanligvis at dette også er utfordringer for de verdslige vitenskapsmennene. Ofte er faktisk utfordringene verre for disse vitenskapsmennene, som for eksempel søballjorden.

Hvilket bevis er det så  for disse eldgamle istidene i disse steinene? For det første, så liner disse steinene herdet isbre avfall sammensatt av steiner i alle størrelser omringet av små partikler, slik som sand. Dette avfallet er oppdaget å ha dekket ti tusenvis, av og til over 100.000 kvadratmeter. For det andre, så har steinen av og til egenskaper som likner isbrebelagte områder i dag, oppskrapte steiner, oppskapt berggrunn, og større steiner som ligger begravet i lag med fine sedimenter.

Indikerer egenskapene alltid bredannelse?

Et hovedproblem  er at andre prosesser kan skape disse egenskapene som vitenskapsmennene tror indikerer eldgamle istider. Til og med noen verdslige vitenskapsmenn har påpekt dette, men har blitt ignorert.

Forskjellige typer jordskred kan produsere alle disse kjennemerkene som blir brukt til å “bevise” eldgammel bredannelse. Jordskred kan kopiere breutseendet av steinene og de fine partiklene. Bevegelsen av disse steinene i jordskred kan skrape opp steiner mens steiner skraper mot steiner. Jordskred kan også skrape opp berggrunnen når jordskredet beveger seg over det harde fjellet. Jordskred kan også forårsake at store steiner blir begravet i finere sedimentære lag. Andre kreasjonistiske vitenskapsmenn har kommet til samme konklusjon.

Bevis for at jordskred kan skrape opp steiner er bevist ved et eldgammelt jordskred på toppen av Gravelly Mountains i sørvest Montana. Det viser breliknende kjennetegn, det vil si store steiner omringet av finere sedimenter, oppskrapt steingrunn, og oppskrapte steiner.

Syndefloden forårsaket jordskred

Nådagens jordskred er små, mens avfall som er påstått å stamme fra de påståtte eldgamle istidene ofte dekker store områder. En påstått isbreavfall i Sør Afrika ble antatt å dekke mesteparten av landet. Denne påstanden er basert på spredte knauser.

Hvordan kandisse store jordskredene bli forklart innen det Bibelske verdenssynet? Så, dette “istidavfallet” stammer fra syndefloden. Der kunne ikke ha vært noen store ansamlinger av snø og is på den tiden. Flomvannet ville ha vært for varmt fra “dypets fontener” og voldsom vulkan aktivitet.

Likevel var oversvømmelsen global kan ha forårsaket mesteparten av dette istidavfallet, og den produserte mange, store jordskred. Der ville ha vært steder i syndefloden hvor tykke sedimentære lag ville bli bygget opp. På grunn av oppløftingen av området eller jordskjelv som ristet, så ville de sedimentære lagene skli og raskt dekke store områder. Dette ville være liknende i størrelse til andre sedimentære lag som noen ganger kan bli sporet i hundrevis eller tusenvis av kilometer.

Der finnes bevis inni avfallet at syndefloden nedla disse lagene. Nesten alt avfallet synes å ha blitt avkastet i havet, noe vi ville ha forventet av en oversvømmelse.

Avsluttende tanker

Studien av utfordringen som eldgamle istider bringer til den Bibelske skapelsen peker på hvordan vi kan nærme oss andre utfordringer, ved først å samle fakta og sile ut partiskhet. Ofte finner vi at utfordringen somblir presentert av verdslige vitenskapsmenn også er et problem for dem.

Ofte oppdager vi at syndefloden eller post-flommens hurtige istid finner svar på utfordringen. Det er viktig å huske på at vår informasjon om syndefloden og istiden kan være ufullstendig. Det enorme størrelsen på den globale oversvømmelsen og istiden ville forårsake unike hendelser og resultere i unike egenskaper. Jeg har funnet at å gjenopprette syndefloden til naturhistorien vanligvis sørger for pålitelige svar til utfordringene.

Advertisement
%d bloggers like this: