24 mai: Troen til Matteus

“Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.”

Lukas 5:27-28

Når vi leser i Bibelen ser det ut som om en av Guds egenskaper, sammen med det å være uforanderlig og upåklagelig, er at Han er uforutsigbar… og noe viser dette mest er Hans valg av mannen som skulle skrive den første boken i Det nye testamentet.

Av de tolv apostlene var det ingen som så ut til å være en større synder enn Matteus (Levi). Tollere (skatteinnkrevere) blir klassifisert sammen med prostituerte (Matteus 21:31) og hedninger (Matteus 18:17) av Matteus selv. Likvel, da Jesus så ham sitte i boden sin mens han utførte sin avskyelige jobb, kalte Han ham der og da til tjeneste for Ham!

Og se den enkle, dype troen Matteus svarer med: han forlot alt! Det summerer det hele opp, ikke sant? Her var en mann som forlot en lukrativ stilling for å få en lav stilling hos Jesus. Han har ikke bare forlatt levebrødet sitt, men også hans tidligere livsstil, for Jesus.

Han forlot alt som var forbundet med hans syndige fortid og fulgte Jesus. Jesus sier i Johannes 10:27: “Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg.” For en klar demonstrasjon av denne sannheten vi ser i Matteus sitt liv!

Denne mannen gikk fra å sitte i boden sin til å sitte til bords på en fest (som han betalte for) til Jesu ære (Lukas 5:29); fra å grapse etter alt til å forlate alt; fra en skattinnkrever for Herodes til en forkynner av evangeliet.

I Matteus ser vi den livsforandrende kraften troen på Jesus Kristus har. Sann tro forlater alt for å følge Frelseren. Har du hørt Jesu kall? Vil du følge Ham?


 

Advertisement
%d bloggers like this: