30 oktober

Txt: Sakarias 13:9, Job 23:10-14

RAFFINERT SØLV

Magne forstod ikke hvorfor moren hans hadde hatt en ulykke! Å, han visste at veiene var våte og glatte, men andre biler hadde kjørt trygt forbi den dagen. Så hvorfor lot Gud det skje? Hvorfor kolliderte mor?

En dag under besøkstiden på sykehuset, virket det som om mor hadde oppfattet Magnes følelser. “Magne,” sa hun. “Ikke vær sinna og spør hvorfor Gud lot dette skje. Jeg tror virkelig det er for mitt beste – at han raffinerer meg til å bli mer lik Jesus. Du skjønner det, Magne, jeg var så travelt opptatt at jeg hadde begynt å skli vekk fra min vandring med Herren. Nå som jeg ligger her flat på ryggen, så er jeg nødt til å se opp mot Gud.” Magne nikket, men han var ikke helt sikker på hva hun mente.

Senere den uken tok Mages skoleklasse en klassetur til et nærliggende sølv raffineri. Raffineringsprosessen var veldig komplisert, og involverte kjemikalier og mange typer sofistikert utstyr. På slutten av omvisningen så de en liten ovn som så ganske primitiv ut. Guiden deres forklarte at de hadde beholdt denne gamle ovnen for å minne dem på hvor langt sølvindustrien hadde kommet. “For mange år siden varmet arbeiderne som raffinerte sølvet malmen i ovner som dette, kjølte det ned, varmet det opp igjen, og så videre,” sa han. “Det var en veldig lang prosess før urenhetene ble endelig arbeidet ut.”

“Hvordan visste de når sølvet var rent?” spurte en av barna.

Guiden smilte. “Vi er blitt fortalt at når den som raffinerte kunne se et godt, klart bilde av seg selv i sølvet, så skrudde han av ovnen og visste at han hadde gjort jobben.”

Den kvelden tenkte Magne igjen på hva moren hadde sagt. Kanskje Jesus hadde tillatt henne å bli puttet inn i lidelsens “ovn” slik at Han kunne se et klarere bilde av seg selv.

Hva med deg?

Lurer du noen ganger på hvorfor folk lider? Noen ganger tillater Gud en opplevelse som ser ut som en tragedie så Han kan få oppmerksomheten vår og gjøre oss til bedre mennesker. Ikke gjør opprør når Gud forsøker å få ut urenhetene i livet ditt. Akkurat som raffinert – det vil si renset – sølv viser en klar refleksjon av den som utfører arbeidet, så skal livet ditt vise en klar refleksjon av Jesus.

Prøvde Han meg, så skulle jeg gå fram av prøven som gullet

Job 23:10

Dagens nøkkelord: LA GUD RAFFINERE (RENSE) DEG

Advertisement
%d bloggers like this: