Vers 16

“Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete,”

1 Mosebok 2:16

Nok en gang finner vi ordlyden “Gud Herren“, som er “Jehova Elohim“. Disse navnene er diskutert flere ganger, senest i Vers 15. Vi finner i dette verset at Gud “bød mennesket“. Mennesket det er snakk om her, er Adam – ettersom Eva først blir laget av Gud i Vers 21 og Vers 22 av samme kapittel som vi er i nå. Det hebraiske ordet “tsavah” betyr “å konstituere”eller “å pålegge seg”. Det betyr at Herren her kommer med et pålegg, eller et “bud” til Adam. Han hadde ikke mange å forholde seg til – faktisk er forbudet i Vers 17 det eneste forbudet vi finner i Edens hage. Men Gud starter med å si at Adam kan fritt ete av alle trærne i hagen. Setningen er, som vi vel vet, ikke ferdig i dette verset, men det har likevel en viktig begynnelse. Bare tenk på hva det innebar! Tenk hvor mange frukttrær Gud må ha skapt for at Adam – og senere Eva – skulle ha det beste av alt! Det er helt sikkert at de ikke manglet noe som helst. Slik er det når Gud tar vare på oss – vi mangler ikke noenting essensielt!

En ville tro at både Adam og Eva ville vært fornøyd med alle trærne Gud hadde skapt for dem, som de kunne spise av. Originalversjonen her kan tolkes slik at de kunne ikke bare “spise fritt” som på grunn av valg av type frukt, men spise opp all frukten. Ordet for “fritt” kan også oversettes som “å brenne opp” – det vil si å konsumere absolutt alt – i Adam og Evas tilfelle; spise opp all frukten. Selvsagt er det ingen grunntil å anta at Adam og Eva skulle spise rubbelk og bit av frukten som var i hagen, men de hadde lov til å gjøre det dersom de ønsket det eller var i stand til det. Trolig var det alt for mye frukt i haven til at de kunne gjøre dette, men de hadde lov av Herren til å forsøke.

Et tre som ikke nevnes i Vers 16 eller Vers 17 er “livets tre“. I Johannes åpenbaring 22:2 finner vi igjen “livets tre“. Det står at “livets tre, som bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt i hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene.” Selv om dette ikke er en studie av Johannes åpenbaring, så er vi opptatt av selve treet som var i Edens hage. Vi legger merke til at Adam og Eva aldri blir gitt noe forbud mot å spise av “livets tre”, så de må ha hatt lov til å spise av det. Vi vet ikke om de noensinne spiste av dette treet – men 1 Mosebok 3:22 synes å antyde at de ikke hadde spist av det. Det må ha vært et fantastisk tre, og vi må anta at det har hatt tolv typer frukt på greinene sine – slik som i Johannes åpenbaring. Noen tror at at dette treet bare bar frukt tolv ganger i året, mens andre – etter nøysomme studier av originalteksten på gresk – mener at det produserte tolv typer frukt på samme tid. Tenk deg ett tre som har tolv forskjellige frukter på det! Det må ha vært litt av et syn! Og Gud forbød dem ikke å spise av dette treet i Vers 17!


Advertisement
%d bloggers like this: