29 februar: Guds godhet

“Du er god, og det du gjør, er godt.”

Salme 119:68

Gud er god. Han er ikke bare delvis god, men Han er godheten selv.

Som Johannes minner oss om, “Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham” (1 Johannes 1:5). Guds perfekte karakter har ikke den minste skygge av ufullkommenhet eller synd i seg. Han er så god at Hans egen karakter er den standard Han vil rettferdig dømme verden med.

Hans godhet er imidlertid ikke bare en intern egenskap. Gud er god så Han gjør alt godt! Når Han skapte verden, så gjorde Han alt Han hadde skapt “svært godt” (1 Mosebok 1:31).Og selv nå nyter denne synd-forbannede jorden godt av daglige fordeler fra de godhetene som Gud sender, regn og sol og mat som vi trenger.

Gud gjør alt til det gode for dem som stoler på Ham (Romerne 8:28), og Hans helliggjørende arbeid som Han utfører i oss ved Ånden sin er “etter Guds gode vilje” (Filipperne 2:13).

Så hvilken respons burde vi ha, som skapninger av en slik god Gud? Salmisten roper rettferdig “De skal prise Herren for hans miskunn, for hans undergjerninger mot mennesket” (Salme 107:8). Vår tilbedelse og hengivenhet er den eneste fornuftige respons til vår Guds renhet og godhet.

Ikke bare det, men vi burde også be til Gud, slik som salmisten gjør, “Du er god, og det du gjør, er godt. Lær meg dine forskrifter!” (119:68). Dersom du virkelig beundrer Guds godhet, så vil du ønske å lære og etterlikne Hans veier i ditt eget liv.


 

Advertisement
%d bloggers like this: