Dag 11: Evigvarende fornyelse

Les Salme 103:1-5

Men de som venter på Herren, får ny kraft

Jesaja 40:31

Ifølge en vedvarende myte, så trekker ørnene seg av og til tilbake for seg selv, plukker av fjærene sine og feller til og med klørne og nebbene sine. Dette er ikke sant. I virkeligheten slites nebbene og klørne litt etter litt, men vokser kontinuerlig tilbake. Denne kontinuerlige veksten hjelper dem å overleve.

På samme måte skifter ørnene ham ved å miste og erstatte fjær, først fra rundt hodet og nakken, så fortsette prosessen nedover kroppen. Ikke alle fjærene blir erstattet ved hamskifte. Dette hamskiftet kan ta opp til seks måneder.

Vi kan kanskje si at ørnene lever i en konstant tilstand av fornyelse. Gud fortsetter å omforme og styrke dem – akkurat som Han gjør med oss. Salmisten påpeker forskjellige aspekter ved den fornyelsesprosessen:

Velsign Herren, min sjel!
Glem ikke alt det gode han gjør.
Han tilgir all din skyld
og leger alle dine sykdommer.
Han frir ditt liv fra graven
og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet.
 Han metter ditt liv med det gode,
du blir ung igjen som ørnen.

Salme 103:2-5

Tenk på frasen: “Han metter ditt liv med det gode“. I vår materialistiske kultur blir vi fristet til å tro at “det gode” er det som vil tilfredsstille oss – en finere bil, en bedre tittel, et større hus, eller til og med et delikat måltid. Tilfredsstillelse kommer i pakker av “ting” som vi kan ta på, manipulere og skaffe seg. Eller det er hva vi ofte tror.

Salmisten visste bedre. Han innså kilden til sann og varig tilfredsstillelse – godene som Herren tilbyr:

  • Tilgivelse for syndene våre – på Kristi kors.
  • Helbredelse av sykdommene våre – fysisk, følelsesmessig, mellommenneskelig, åndelig.
  • Forløsning fra “dypet”, hullene vi graver for oss selv når vi forsøker å leve uten vår Frelsers medfølelse og omsorg.
  • Den standhaftige kjærligheten og nåden som flommer kontinuerlig inn i livene våre fra tronen til den Hellige Selv.

TENK PÅ: Med hvilke “goder” fra listen over har min Frelser-Gud tilfredsstilt meg? Når fanger utilfredsheten hjertet mitt lettest? Hvorfor det?

BE: Herre, du ønsker at livet mitt skal være ett av evigvarende fornyelse og tilfredshet. Men ofte kommer de materielle tingene i veien for meg… Vær så snill og forny tankene mine når jeg tenker på de materielle velsignelsene i livet mitt…


 

Advertisement
%d bloggers like this: