11 desember: Be om råd fra Herren

“Enda en gang ba David Herren om råd, og Herren svarte: «Bryt opp og dra ned til Ke’ila. Jeg vil gi filisterne i dine hender.»”

1 Samuel 23:4

Ni ganger  finner vi uttrykket “ba David Herren om råd“— råd fra Herren, fra Gud. Hver av disse gangene var etter at David hadde blitt en stor leder. Og likevel viser David oss at godt lederskap kommer fra å være en god etterfølger av Gud. Til og med i de mest dagligdagse og praktiske tingene.

Mange ganger, når vi står overfor utfordrende situasjoner, er vår først tanke, særlig når andre venter på oss eller er avhengige av svarene våre, å gjøre en hurtig avgjørelse basert på den beste forståelsen vi har i øyeblikket. Men vi burde utvikle en vane, slik som David, av å spørre Herren om visdom først.

Kanskje har du allerede søkt etter Herrens ledelse i en bestemt situasjon — et forhold, flytting til et annet sted, eller en annen livsforandrende situasjon. Eller kanskje du mottok et klart budskap som svar for din siste forespørsel , men så dukket det opp en ny utfordring.

Spør da Herren på ny. Det finnes intet som heter å være for avhengig av Gud. Han går aldri lei av spørsmålene dine, og vi vokser aldri ut av vår avhengighet av Ham.

Den store oppmuntringen er at da David kom til Herren nok en gang, så svarte Gud ham (23:4). Han svarer alltid de som spør Ham, og Han vil også svare deg når du påkaller Ham og ber Ham om ting dersom du er troende og har et riktig forhold til Ham.


 

Advertisement
%d bloggers like this: