Dag 17: Hvem er jeg?

Akkurat som Moses spør vi ofte: “Hvem er jeg?” Akkurat som ham har vi en tendens til å være skeptiske, til å bekymre oss over at vi ikke er verdige Guds kall i livene våre, eller i stand til å utføre de oppgavene som Han har gitt oss. Men akkurat som Gud var med Moses, så er Han med deg! Ved tro på Jesu liv, død og oppstandelse har Gud gjort deg verdig! Hvordan kan Gud ville vise sin kraft og styrke gjennom deg denne uken? Hvordan vil Han hjelpe deg å oppnå det?

 Moses sa til Gud: «Hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?» Han svarte: «Jeg vil være med deg! Dette skal du ha til tegn på at det er jeg som har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere tjene Gud på dette fjellet.»

2 Mosebok 3:11-12

Stopp og tenk

Hell et glass vann, og mens du drikker det; vær stille og husk at det var Guds kraft (ikke Moses sin kraft) som delte Rødehavet. Akkurat som Gud brukte Moses til å oppnå Hans formål, så bruker Han deg til å oppnå sin vilje i livene til dem som er rundt deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: