28 juni: Synd fører til død

Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.”

Jakob 1:15

Synd gir deg kanskje glede. Synd gir deg kanskje velstand. Synd gir deg kanskje til og med en viss tilfredsstillelse. Men til slutt vil synd bare gi deg død.

Da pastor Jakob skrev disse advarende ordene, visste han uten tvil om hvor lett vi kan glemme konsekvensene av synd. Vi blir ofte fristet til å bryte Guds lov, som er for vår egen beskyttelse, for å få litt lovd tilfredsstillelse. Men Jakob kaster lys mot framtiden og minner oss om at enden på enhver synd er døden.

Flørter du med en person som ikke er din ektefelle, eller begår du gjentatte ganger mentalt utroskap i din hemmelige fantasi? Gleden av et forbudt forhold kan se fristende ut, men…

når synden er moden, føder den død.”

Blir du fristet til å sette din tjeneste for Herren på vent for å ta imot en høyt ønsket forfremmelse? Lønnen, prestisjen kan kanskje føles spennende, men…

når synden er moden, føder den død.”

Har du holdt nag overfor en annen person, og nektet å tilgi dem for en fornærmelse eller skade? Samme hvor rett eller rettferdig du kan ha vært i ditt eget sinn…

når synden er moden, føder den død.”

Det er ingen tilfeldighet, intet under, at Jakobs neste ord ganske enkelt er “La dere ikke føre vill, mine kjære søsken!” (1:16). Dersom synden virkelig er så alvorlig, så farlig, så dødelig — hvorfor vil vi noensinne leke med den i det hele tatt?


 

Advertisement
%d bloggers like this: