4 Mosebok

FORFATTER

Ikke nedskrevet, men tradisjonelt tilegnet Moses.

DATO

Omtrent midten av 1400-tallet f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Troløse israelitter vandrer 40 år i ødemarken i Sinai.

DETALJER

4 Mosebok starter med en folketelling – og dette er grunnen for den engelsketittelen av denne boken (“Numbers”). 14 måneder etter at israelittene har sluppet unna Egypt, har de 603,550 menn, noe som ikke inkluderer levittene. Denne folkemassen, den nylig dannede nasjonen Israel, begynner en marsj på cirka 320 kilometer til “det lovede land” i Kanaan – en reise som vil ta flere tiår å utføre. Forsinkelsen er Guds straff av folket, som klager over vannn og mat, gjør opprør mot Moses, og nøler med å dra inn i Kanaan fordi det er mektige folk som allerede bor der. Gud dekreterer at hele denne generasjonen vil dø i ødemarken, og overgir det lovede land til en ny geberasjon av mer lydige iraelitter.

SITATER 

Herren er langmodig og rik på miskunn! Han forlater misgjerning og overtredelse..” (14:18)

UNIKT

Selv Moses får ikke gå inn til det lovede land, en straff for å ikke lyde Gud da han slo mot steinen, istedenfor å snakke til den, slik at vann kunne komme ut av den (20:1-13).

HVA SÅ?

Gud hater synd, og straffer den. Vi kan være takknemlige for at Jesus tok straffen for oss.


 

Advertisement
%d bloggers like this: