Nehemja

FORFATTER

“Nehemjas, Hakaljas sønns ord” (1:1), selv om jødisk tradisjon sier disse ordene ble satt på papir av Esra. Legg ellers merke til bruken av 1. person “meg” under Nehemjas fortelling.

DATO

Cirka 445 f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Returnerende jøder gjenoppbygger Jerusalems ødelagte murer.

DETALJER

Nehemja tjener som kongens “munnsjenk” (1:11) i Susan, Persia. Som jøde fikk han forstyrrede følelser da han hørte at selv om jøder hadde flyttet tilbake til Jerusalem nesten 100 år tidligere, så hadde de ikke gjenoppbygd bym,urene som ble ødelagt av den babylonske hæren i 586 f.Kr. Nehemja spør også, og blir gitt, kongens tillatelse for å returnere til Jerusalem, hvor han leder en gruppe bygningsmenn – mot mye hedensk opposisjon – til å rekonstruere murene på 52 dager. Det raske arbeidet på prosjektet sjokkerer jødenes fiender, som “forstod at det var med vår Guds hjelp dette verket var blitt fullført” (6:16).

SITATER 

Kom meg i hu, min Gud, og regn meg til gode alt det jeg har gjort for dette folket!” (5:19)

UNIKT

Indignert over noen andre jøders blandingsekteskap med hedninger, og Nehemja “gikk i rette med dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo hjeg og rev dem i håret” (13:25).

HVA SÅ?

Nehemjas suksess i å gjenbygge Jerusalems murer gir oss mange prinsipper om lederskap i dag – spesielt hans konsistente fokus på bønn.


 

Advertisement
%d bloggers like this: