Dag 3: Vinden under vingene mine

Les: Efeserne 1:3-14

” Vet du ikke, har du ikke hørt? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand.

Jesaja 40:28

Mange militære enheter i USA har valgt ørnen som sin maskot. Krigere i disse enhetene avbilder ørnen på flaggene, lappene og andre emblemer. Noen ganger bærer ørnene lynbolter i klærne – og det er ikke tilfeldig!

Sylskarpe klør er en god hjelp for både han og hun ørner. Midt i flyvingen spidder de byttet sitt. likevel lander ørnene rutinert i reirene sine for å ta seg av deres unge uten å ruske til en eneste ørneungefjær. Hvordan kan dette ha seg? Ørnene krøller instinktivt inn klørne sine til “knyttnever” for å unngå å skade barna sine. Skaperen har ordnet naturen slik at foreldreørnene kan ta vare på barna sine med ømhet og forsiktighet til tross for de farlige klørne.

Viser Herren like mye omsorg når Han tar hånd om sine menneskelige kreasjoner? Kan Gud hjelpe? Kan Han hjelpe nå? Til og med med dette!? Vi ønsker å vite det. Vi trenger å være sikre.

Gud vet ikke hvor jeg er og hva som har hendt meg. Skapelsens Gud beskytter kanskje baby ørner fra foreldrenes klør, men min smerte og frykt ligger utenfor Hans sfære av oppmerksomhet og bekymring. Det er hva Satan ønsker at vi skal tro.

Til kontrast drukner to fraser fra Jesaja 40 ut tvilen og frykten om vår Frelsers omsorg for oss:

  • Den evige Gud” , den som aldri kommer til å dø, aldri dra vekk, aldri forandre seg – denne Gud er vår Gud i Kristus. Han vil aldri gå konkurs, Han fortsetter sitt virke som Han startet i 1 Mosebok 1 og har fortsatt med gjennom alle århundrene gjennom Kristi tomme kors på Golgata – det virke som innebærer å elske og frelse oss, Hans egne barn!
  • “Skaperen som skapte jordens ender” fyller universet med Hans majestetiske herlighet. Hans Ord slynget stjernene inn i banene sine. Øynene Hans ser hver eneste gigantiske kvasar og hver eneste lille kvark. Samme hvor dypt vi har falt ned i gruven eller hvor høyt oppe på fjelltoppen vi befinner oss, så hører Han når vi roper. Han ser våre behov. Han kommer – i all evighet – for å frelse oss!

TENK PÅ: Min Frelser-Gud, Herren, er her for å hjelpe. Hva ønsker jeg å si til Ham?

BE: Min Gud… Jeg faller på mine knær i tilbedelse… Jeg trenger din hjelp…


 

Advertisement
%d bloggers like this: