13. Kirken i verden

Emne: Relasjoner med ikke-kristne

“1 Saulus var enig i drapet på Stefanus. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria.  2 Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. 3 Men Saulus fór hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. 4 De som var spredt omkring, dro rundt og forkynte Ordet. 5 Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus.  6 Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. 7 For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet.  8 Det ble stor glede der i byen.”

Apostlenes gjerninger 8:1-8

Jeg så nylig et fotografi av mennesker som forlot en kirkebygning etter et møte. De bar på Biblene sine og smilte. Mens jeg så på de mennene, kvinnene og barna, så tenkte jeg Der går kirken. Bygningen står igjen, og den vil bli referert til som “en kirke”. Men de mursteinene kan ikke forkynne, og de benkeradene kan ikke vitne. Bare menneskene kan gjøre det.

Forfatteren R. C. Sproul skrev “Der hvor Guds folk er, der er kirken – under lederskapet til Kristus og fylt med Ånden.”

Dette er essensen av det påbudet Jesus ga til disiplene sine like før Han dro fra dem. Han lovet dem kraft fra den Hellige Ånd, og sa at de ville være vitnene Hans i Jerusalem, Judea, Samaria, og helt til jordens ende (Apostlenes gjerninger 1:8). Og når den tidlige kirken i Jerusalem ble forfulgt, så var det akkurat hva som skjedde. De ble spredt og forkynte evangeliet hvor hen de dro (Apostlenes gjerninger 8:4).

Når de som tror på Jesus Kristus forlater et kirkemøte, så står bygningen igjen, men Guds folk – kirken – sprer seg utover samfunnet. Gjennom uken fortsetter de å være kirken hvor en de er i verden – i butikker, skoler, restauranter, hjem. Jeg lurer på om verden kan høre evangeliet fra kirken?

Kirkens vitne på jorden Må skinne det klareste lys; Til alle som trenger ny fødsel Og styrke til å leve rett.

Verden vil ikke gå til kirken, så kirken må gå til verden.

Spørsmål:

a. Når du er få kristne på skolen, på jobben og hjemme, hva gjør du når familie og venner presser deg for å gjøre noe som Gud ikke liker?

b. Hva var det positive resultatet av forfølgelsen som kom over tidlige kirken (vers 4-5)?

c. Ta kontakt med en mer moden kristen dersom du trenger å finne ut hvordan du kan dele evangeliet med en venn.


 

Advertisement
%d bloggers like this: