26 august: Guds Ord trøster

“Det er min trøst i nøden at ditt ord gir meg liv.”

Salme 119:50

Når vi føler sorgens fortvilelse, smerte, eller tap krype inn i sjelen vår og stjele gleden vår, så er kanskje det siste vi føler at vi vil gjøre å sette oss ned og lese Bibelen. Frustrasjonen og sorgen føles for virkelig, og lesing synes utilstrekkelig som botemiddel.

Men dette er underet med Guds Ord — når vi er midt i lidelsen, så er det bare denne boka, med sine fantastiske løfter, oppsiktsvekkende standarder, og opphøyd syn på Gud, som kan gi oss hjelp og heling. Dette er fordi Gud ikke unngår realiteten av våre lidelser, men istedenfor tilfører den formål og mening. Når vi ser at Gud aktivt arbeider med skaperverket Sitt, og former folket Hans til bildet av Hans Sønn, så får lidelsen plutselig ett annet lys.

Må Davids trøst også bli din trøst, kjære leser, midt i lidelsen din. Må Guds Ord gjøre ditt knuste og fortvilte hjerte levende. Må su se, blant sidene i brevet Hans til deg, at Hand kjærlighet er rettferdig og sann og full, Hans styre er like god og kraftig, og Hans visdom er like perfekt og riktig i være dager med lidelse som det er i være dager med velstand.


 

Advertisement
%d bloggers like this: