Bare meg og Bibelen min

Image result for bibel

Noen kristne hevder at alt de trenger for å leve ett gudfryktig liv er Skriften og den Hellige Ånd. Selv om det er ett snev av sannhet der, så tilbyr ofte kommentarer, studienotater og Bibelordbøker alle kristne ett mangfold av innsikt i historien som er forbundet med ett skriftsted, talespråk i det originale språket, og tradisjoner og skikker i gamle tider. Vi forstår bedre historier som eks. forhandlings-scenen i 1 Mosebok 20 og bevaringen av Kristi legeme ved begravelsen Hans ved å bruke disse hjelpemidlene.

Gud har gitt oss lærere i våre lokale menigheter og i kirkelige sammenhenger som hjelper oss til å vokse (Efeserne 4:11-12). Han har til og med vist oss nåde ved å forsørge teknologier som kan bevare læren til mange gudfryktige menn og kvinner siden kirken ble grunnlagt. Alle disse ressursene kan bli brukt for å forbedre vår studie av Guds Ord, men de skulle aldri erstatte det.

Selvsagt kan vi alltid sammenlikne hva en kommentar sier til det inspirerte Ordet i Skriften, men vi burde også ta i betraktning hva andre brødre og søstre har lært om vår fantastiske Gud gjennom Hans åpenbaringer til oss.


 

Advertisement
%d bloggers like this: