28 mai: Gud er alltid suveren!

” Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet! For visdommen og styrken er hans.  Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger.”

Daniel 2:20-21

Gud er suveren, og hersker over hele skaperverket. Han er ikke bare suveren i sin autoritet; Han er suveren over all visdom (kunnskap) og styrke (kraft).

Kraft tilhører Gud og visdom tilhører Gud. Ingen innehar noen av disse uten at det er gitt dem av Herren. Den store trøsten Daniel får fra denne sannheten er dette: det er Gud som forandrer tidene og sesongene på jorden, og det er Gud som fjerner og setter opp konger i henhold til sin egen glede.

Vi fristes ofte til å tenke unøyaktig om disse hendelsene i verden. Vi begynner å tro at sesongene forandrer seg av sedvane, fordi de har gjort dette i tusener av år, men det stemmer ikke. Fordi kraften og visdommen tilhører Gud,, så er til og med forandringen av sesongene et resultat av Hans aktive deltakelse og styrelse.

Vi kan også tenke, spesielt i demokratiske samfunn, tro at herskere blir innsatt ved popularitet gjennom valg eller effektive kampanjer, men det er Gud som har den avgjørende stemmen for eller mot enhver hersker. Han tillater kanskje ugudelige herskere for å oppfylle sine egne formål (slik Han gjorde i Habakkuks dager), men Han er fremdeles god, og Han er fremdeles suveren.

Guds suverenitet fører til at Daniel kommer med denne uttalelsen av lovprisning: velsignet er Herrens navn, i all evighet! Han er verd all lovprisning fordi Han eier all visdom og kraft, og Han er for alltid verdig av lovprisning fordi Han vil alltid suveren.


 

Advertisement
%d bloggers like this: