29 august: Ildsjøen

“Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.”

Johannes åpenbaring 21:8

PÅ vår tid har vi minimert synden så mye at vi har nesten blitt numme til dens gjennomgripende innflytelse i livene våre og i samfunnet vårt. Å ikke tro på Jesus Kristus, tilbe materielle ting, seksuell synd, trolldom, løgn og bedrag — til om med mord — dette har blitt så vanlig i samfunnet vårt at vi utsettes for stor risiko for å tenke at Gud er like ambivalent til ondskapen vår som vi er.

Men her, i denne verdens-ende åpenbaringen, blir vi påminnet om at “ild og svovel” prekener, selv om de ikke alltid er prediket på riktig måte og for riktig grunn, definitivt har ett klart fundament i Skriften. Samme hvor herdet vi blir til personlig synd, samme hvor godt vi er i stand til å rettferdiggjøre det til oss selv eller andre, samme hvor mye samfunnet aksepterer eller unnskylder det — så forsikrer Gud oss om at enden på en vedvarende synd som ikke angres, er en evig ildsjø.

Vår Gud, minnes vi på, er ikke bare kjærlighet. Han er sannhet (Johannes 4:24), og Han er en konsumerende ild (Hebreerne 12:29). Dersom vi ønsker å ha samfunn med Ham, så kan vi ikke følge våre egne veier; vi må vandre i Hans lys (1 Johannes 1:6).

De fantastiske nyhetene fra evangeliet er at Veien vi trenger, Sannheten vi trenger, Lyset vi trenger, finnes alle i personen Jesus Kristus (Johannes 14:6). Ikke hvil i syndene dine, men ikke stol på de gode gjerningene dine heller. Frelsen finnes bare i Jesus Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: