28 oktober: Den fortapte sønnen

“Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.’”

Lukas 15:21

Historien om den fortapte sønnen er en av de best kjente i Bibelen. Til den troende er det den mest betryggende påminnelsen om nåde som finnes. Når sønnen sier “Jeg vil ikke vente på arven min, jeg vil ha den nå”, så etterkom faren dette ønsket. Sønnen tar pengene og bruker dem opp og sløser dem på verst mulig måte. Ordet “fortapt” betyr også å være useriøs og uansvarlig.  Realiteten av hans opprørske levemåte fanget ham opp igjen. Så innså han at til og med tjenerne i farens hus hadde bedre forhold enn den frie livsstilen hadde gitt ham. Så han drar hjem igjen og håper at faren hans vil ta ham tilbake.

Til sønnens overraskelse mottar faren ham hjertelig og arrangerer en stor fest i hans ære, og slakter til og med gjøkalven. Men den eldste sønnen, som har arbeidet hardt hele tidenb mens broren har brukt opp alle pengene sine, så hva faren hadde gjort. Han forstod ikke hvorfor faren hans gjorde dette. En av nøkkelpoengene i denne historien er at farens handlinger av nåde mot sønnen fikk den eldste sønnen til å bli sjalu. Hvor nåden er, kan sjalusi overta dem som ikke forstår det.

Dette er hvorfor det er spenninger mot Bruden. Vi forstår at Gud gir nåde til Bruden som er totalt ufortjent, men likevel mottar de det. Hos dem som ikke forstår det, og ser det som ufortjente tjenester, så kan alle typer følelser dukke opp til overflaten. Kristendommen er den eneste religionen i verden som ikke er en religion basert på gjerninger, men er ufortjent nåde fra den allmektige Gud.

Tror du Faderen ikke vil akseptere deg med åpne armer, sier jeg kom og se! Nåde til Jesu Kristi Brud!


 

Advertisement
%d bloggers like this: