24 februar: Fruktbarhet i alderdommen

“Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn på hans gamle dager, ved den tid Gud hadde sagt ham.”

1 Mosebok 21:2

Abraham var 100 år gammel da hans sønn Isak ble født. Sara, Abrahams kone, var godt forbi hennes fruktbarhjehets tid da Isak ble unnfanget.

Det er åpenbart at ingen var mer overrasket av denne hendelsen enn Abraham og Sara selv. Sara sier til og med, kort tid etterpå, “Hvem kunne sagt til Abraham at Sara skulle amme barn! Men nå har jeg født ham en sønn på hans gamle dager“(21:7).

Det var virkelig en fantastisk og utenkelig velsignelse, at Gud ville hjelpe Abraham og Sara til å se fruktbarhet, til og med i deres høye alder.

Men mange eldre menn og kvinner i dag virker like overrasket over muligheten for at Gud skulle kunne bruke dem eller velsigne dem, når de hat passert sine mest fruktbare, produktive og ernergiske år i livene deres. Men selv om Gud kanskje ikke gir dem muligheten til å føde barn når de er rundt 100 år gammel, så er Gud i stand til å bruke dem på en mektig og gledelig måte i sitt rike.

Kanskje du ikke hat styrken du hadde før. Kanskje du ikke føler deg like nyttig i menigheten  som du var en gang. Men der er fremdeles bønner som må sies, barnebarn og oldebarn som skal opplæres i Guds lov, og oppmuntrende teleonsamtaler og besøk som skal gjøres.

Gud kan gjøre deg fruktbar, selv når du er gammel. Sara ble så sjokkert av denne åpenbaringen at hun bokstavelig talt fniste med fryd: “Gud har fått meg til å le” (21:6). Måtte også du finne glede av guddommelig brukbarhet, selv i dine gamle dager.


 

Advertisement
%d bloggers like this: