24 januar: Spre ordet til alle!

“Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger! … Gi Herren hans navns ære”

Salme 96:3,8

Hvorfor skulle vi sette vårt rykte, vår komfort, til og med livene våre, i fare for å spre Jesu Kristi navn jorden rundt? Til slutt, minner salmisten oss, er ikke motivasjonen vår folk verdighet, men verdt-det-heten av Kristus.

Erklær Herren Kristus ære blant hedningene! Opphøy Hans navn hvor det aldri har blitt hørt! Fortell om Hans overgående kongelighet hvor enn du går. Hvorfor det? Fordi Han er verdt det! Fordi Han skyldes all pris fra alle folk jorden rundt.

Samme hvor godt du snakker om Ham, så kan du aldri overdrive Guds ære eller verd. Samme hvor langt du går, eller hvem du snakker med, så finnes det ingen på hele jorden som er unntatt fra denne ordren: “Gi Herren hans navns ære...”

Han skapte jorden og himmelen. Han puster liv inn i menneskene, opprettholder vår eksistens, og kom til og med for å dø for Hans skapningers skyld. Denne Herren, denne Frelseren er verdt tilbedelsen fra hele skaperverket Hans.

Gjør det til en bestemt handling fra hjertet ditt å gi Herren den lovprisningen Han er verdt — i dag — ved å erklære og opphøye Hans underfulle navn.

Finnes der en kollega som ikke kjenner Kristus? Er det et familiemedlem som du ikke har delt de gode nyhetene med? Er der en nasjon som du har mulighet til å dra til, eller sende noen til, i Hans navn? Erklær Hans undre blant alle menneskeslag!


 

Advertisement
%d bloggers like this: