17 januar: Enheten i Den nytestamentlige menighet

“Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles.

Apostlenes gjerninger 4:32

Dette bildet av den tidlige menigheten viser, i et nøtteskall, kilden til deres kraft som gjorde innvirkning på verden rundt dem. For det første blir de beskrevet som troende. Bare dem som hadde en felles tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser kan nyte samholdet til Ånden og formålet som blir beskrevet her.

For det andre så var de av samme hjerte og sjel på grunn av deres felles tro på Jesus.; de var enestående og fokusert på målet deres. De visste at grunnen for deres eksistens som en menighet ikke var å underholde, eller til og med å gjøre gode gjerninger i nærsamfunnet. Deres eneste mål var å opphøye navnet til Jesus Kristus.

Til slutt resulterte deres enstemmige bestrebelse å herliggjøre Kristus i praktiske implikasjoner for dagliglivene deres. Selv om de hadde personlige eiendeler, så anså de ikke disse som sine egne. På samme måteviser vi at vi endelig har forstått naturen av vår rolle som forvaltere (Matteus 25:14-27).

Streber du i menigheten din, sammen med andre som tror på Kristus, etter å opphøye Jesunavnet sammen? Legger dere sammen alt det dere har og alt som du er ved Hans alter, til å bli brukt i Hans kongerike slik som Han vil? Dette var kilden til Den nytestamentlige menighetens kraft.


 

Advertisement
%d bloggers like this: