Formørkelser

Image result for formørkelser

Den 21 august 2017 kjørte millioner av amerikanere over kontinentet til en smal stripe land hvor en total solformørkelse kunne bli observert – en hendelse mange kalte “The Great American Eclipse”.  De som dro for å se denne hendelsen fikk oppleve en opplevelse som bare kommer en gang i livet.

Fra Oregon til South Carolina brukte folk spesielle formørkelses solbriller for å se månen langsom bevege seg foran solen i løpet av ca en time, noe som resulterte i noen få minutter med mørke i løpet av “totaliteten”. Dette er den korte perioden når månen helt blokkerer ut solen, og en carona er alt som er synlig, noe som resulterer i noe som ser ut som skumring over hele horisonten. I resten av landet kunne en bare se en delvis solformørkelse.

I oldtiden og middelalderen trodde man at formørkelser var varsler av viktige hendelser, ofte en tilkjennegjøring av kommende katastrofer. Del av denne frykten var på grunn av at mange hedenske kulturer tilba solen og månen som guddommer. Der er også mange forskjellige typer overtro som omhandler formørkelsene (om de er solformørkelser eller måneformørkelser), slik som å tro at det er skadelig for et ufødt barn dersom moren ser på formørkelsen. Slik overtro er selvsagt grunnløs, selv om å se direkte på solen, selv når den er nesten helt dekket av månen, kan forårsake permanent visuell skade – til den som ser på, ikke avkommet hennes.

Selv om bare Nord Amerika fikk se solformørkelsen denne gangen vil det forekomme flere solformørkelser i forskjellige deler av verden over neste tiår. I 2023 vil deler av Nord og Sør Amerika kunne se en årlig formørkelse (se under), mens neste år vil en total formørkelse være synlig fra Mexico, USA og Canada. Australia og New Zealand vil få sin neste total formørkelse i 2028.

Faktum er at der er et total formørkelse synlig på jorden omtrent hver 18 måned.

Typer med formørkelser

En solformørkelse skjer når månen kommer mellom jorden og solen, og dekker solens lys delvis eller helt. Dersom en solformørkelse skjer når månen er på sitt lengste fra jorden, så vil månen se mindre ut for oss, og vil ikke blokkere solen helt. Dette kalles en “årlig” formørkelse, noen ganger kalt en “ildring” formørkelse, fordi kanten på solen er synlig bak månen. Dersom månen er nærmere oss under formørkelsen, vil hele solen bli blokkert. Vi kaller dette en “total” formørkelse. En delvis formørkelse skjer når solen og månen ikke er helt i samme synslinje, slik at månen bare blokkerer deler av solen. For eksempel ville de som bodde utenfor sonene av total formørkelsen ved den siste solformørkelsen bare se dette. Men de ville ikke se mye mørke, selv om 90% var dekket.

En måneformørkelse skjer  når jorden kommer mellom månen og solen. I dette tilfellet passerer månen gjennom jordens skygge. Interessant nok, siden jordens atmosfære absorberer og brekker sollyset, så blir effekten at månen ser rød ut ved en måneformørkelse.

Der finnes flere andre forskjeller mellom disse to typene formørkelse. Mens en solformørkelse bare er synlig på et lite område av jordens overflate, er en måneformørkelse synlig til hele hemisfæren som opplever natt. I tillegg kan en solformørkelse bare skje ved nymåne. Måneformørkelse kan bare skje ved fullmåne.

Et unikt syn

Selv om solen er 400 ganger større enn månen, så ser de like store når de observeres fra jorden, fordi solen er også 400 ganger lengre vekke. Det er det som gjør en solformørkelse til et slikt fantastisk syn. Dersom månen eller solen var bare litt mindre eller større, eller bare litt nærmere eller lengre vekke, så ville de presise forholdstallene som tillater oss å se solen helt eller delvis blokkert av månen – men vise kromosfæren og coronaen – ikke eksistere. Jorden er den eneste planeten hvor en kan se en perfekt, total solformørkelse.

Dette gjør det heller usannsynlig at jorden og månen er milliarder av år gammel. Månen viker langsom fra jorden på en rate av ca 4 cm per år. Det er i seg selv et argument mot de påståtte 4,6 milliarder årene til jod-og-måne systemet, men dersom denne fravikelsen har skjedd i milliarder av år, så ville der ikke ha vært noen årlige formørkelser i mesteparten av menneskenes historie, og i den fjerne framtiden ville alle formørkelser bare være årlige. Dersom et milliarder-av-år solsystem eksisterte, ville vår epoke derfor være den eneste tiden når månen og solen var omtrent like store på himmelen, noe som ville være en utrolig tilfeldighet.

Formørkelsenes vitenskapelige viktighet

Formørkelser har gjort noen vitenskapelige oppdagelser mulige. I 1868 så Pierre Jules Cesar Janssen på solens carona med et spektroskop under en formørkelse og så en lysende, gul linje som ikke tilhørte noen elementer som var kjent på denne tiden. Senere ville dette elementet bli kjent som helium, fra det greske ordet for sol (helios). Under en formørkelse er det også mulig å se stjerner som er antatt å være bak solen. Solens gravitasjon bøyer lyset fra disse stjernene når lyset passerer nært solen. Dette lar oss bare se litt “bak” solen. Dette var en stor bekreftelse av Einsteins generelle teori om relativitet.

Formørkelser gjorde oss først klar over solens “atmosfære”, inkludert kronosfæren og coronaen. Et mysterium er hvordan og hvorfor coronaen er 1-3 millioner grader Celsius, mye varmere enn solens overflatetemperatur på 5,500 grader Celsius. Løsningen ser ut til å involvere solens kraftige magnetfelt.

Historiske formørkelser er også viktige. Når et dokument fra oldtiden nevner en formørkelse i et bestemt område, er det mulig å vite presis når denne hendelsen fant sted som dette dokumentet nevner. Dette hjelper oss å rekonstruere oldtidens historie med større nøyaktighet. For eksempel ble en solformørkelse i 485 f.Kr. sett som et ondt varsel som fikk lydierne og mederne til å slutte feed og avslutte krigen dem imellom.

Himlene viser Guds herlighet

En total formørkelse er et spektakulært syn som tiltrekker mennesker fra hundrevis, til og med tusenvis av kilometer borte fra, for et fenomen som bare varer noen få minutter. David skrev “Himlene forteller Gud ære” (Salme 19:2). Selv i disse moderne tider når mange forkaster Skriftenes sannhet, er en total solformørkelse en kraftig demonstrasjon av Guds herlighet.

Image result for solformørkelse


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: