Buenes alder

Image result for utah arches

I 2015 hadde Creation Magazine en artikkel om ustøheten til flere geologiske særtrekk som er påstått å være “millioner av år” gammel. Den rådende oppfatningen er at klipper og buer har stått der i lang tid og er derfor stabile i vår levetid, og er vil neppe gi etter for noe som måtte stå i deres vei i dag, blir av forfatteren (David Catchpole) beskrevet som “et farlig synspunkt”.

Steinbuen i Arches National Park i Utah, USA er trolig det mest berømte eksemplet. Om slike spesifikasjoner i nasjonalparkene blir det typisk sagt “millioner av år med erosjon og vær er ansvarlige…”

Arches National Park har over 2,000 steinbuer. 43 av dem kollapset mellom 1970 og 2015. Det gir en rate på gjennomsnittlig ca en per år, noe som betyr at alle buene vil forsvinne i løpet av 2,000 år, dersom mengden av erosjon fra vind og regn vil fortsette som den er i dag.

Dette er passer meget godt med en bibelsk tidsramme, ettersom den kan lett tilpasses at de ikoniske kjennemerkene i Arches National Park ble dannet for omtrent 4,500 år siden.

Men det er ganske usammenhengende med påstanden om at kjennemerkene er millioner av år gamle; bare en million år år ville bety rundt en million kollapsede buer, som er 500 ganger mer enn de buene som fremdeles står igjen. Tallene stemmer ganske enkelt ikke for “millioner av år”.

Forholdene som dannet disse buene er ikke til stede i dag, så det blir ikke laget nye buer i nasjonalparken. Igjen stemmer dette med den virkelige verdenshistorien fra Bibelen, hvor buene ble dannet under spesielle forhold som skjedde under syndefloden eller like etter.

Bibelens virkelige historie virker fornuftig når man ser på bevisene rundt oss i den virkelige verden; vi trenger bare øyne for å se med!


 

Advertisement
%d bloggers like this: