7 juni: Jesu jubel

“I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje.”

Lukas 10:21

Jesus jubler. Jesus uttrykker takknemlighet overfor den himmelske Far. Og hva er det Han takker Gud for? Han er takknemlig for at Gud utfører Guds vilje.

De fleste av oss strever med å ha ett jublende, takknemlig hjerte slik som Jesus har her. Og når vi endelig uttrykker vår takknemlighet til Gud, så er det vanligvis for de tingene som gleder eller oppmuntrer oss. Men Jesus var takknemlig for at Gud gjør det som synes å være godt i Hans egne øyne.

Ikke gå glipp av poenget her. Jesus har akkurat gjort seg ferdig med å utrope forbannelser på Korasin og Betsaida og Kapernaum på grunn av deres mangel på tro. Så instruerer Han disiplene sine om å fryde seg over at navnene deres er skrevet opp i himmelen. I sammenhengen med disse forskjellige menneskegruppene, så takker Jesus sin Far for å skule og å åpenbare sannheten slik som Han ser det for godt.

Jesus er glad for at Gud er suveren. Jesus fryder seg over at Gud gjemmer og avslører sannheten i henhold til Hans eget formål. Jesus er takknemlig for at frelsen til syvende og sist er i Guds hender, og at Gud har i sin nåde åpenbart dette til de uverdige og enfoldige, samtidig som Han har skjult det fra de som verdslig sett er vise og smarte.

Har du denne ånden over dine bønner til Gud? Er du i stand til å takke Ham for Hans guddommelige og suverene gjerninger, selv når det går imot dine egne ønsker? Er du i stand til å fryde deg over Guds nåde til dem som er lavtstående, de som ikke fortjener det, de “umyndige“?


 

Advertisement
%d bloggers like this: