8. Hva er vektgrensen din?

Emne: Den troendes levemåte

“11 Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. 12 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller! 13 Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

1 Korinterbrev 10:11-13

Vi har alle sett skilt med vektgrense på veier, broer og heiser. Å vite at for stor belastning kan medføre alvorlig skade eller komplett kollaps har fått ingeniører til å regne ut akkurat hvor mye stress forskjellige materialer og produserte elementer trygt kan tåle. Oppsatte skilt advarer oss om ikke å gå over maksimum lasten.

Mennesker har også sin vektgrense som sier hvor mye last de kan tåle, en grense som varierer fra person til person. Noen mennesker, for eksempel, kan bære trykket fra prøvelser og fristelser bedre enn andre; men alle har ett bristepunkt og kan bare tåle så mye.

Enkelte ganger synes det som om omstendighetene og andre mennesker skubber oss forbi det vi kan tåle. Men Herren vet om begrensningene våre og tillater aldri at noen av vanskelighetene som kommer inn i livene våre overgår styrken vår eller evnen til å holde ut. Dette er spesielt sant når vi fristes av synd. I 1 Korinterbrev 10:13 står det “Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.”

Så når prøvelser og fristelser presser deg nedover, så fatt mot! Husk at din himmelske Far kjenner til begrensningene av dine muligheter til å motstå livets press. Ta imot Hans kraft. Ingen fristelse vil være større enn det!

Når sorgen tar oss eller skrekken nærmer seg, Vil Hans kjærlighet ikke svikte oss, Han vil vokte med sitt øye; Og når vi svimler og nesten faller, Så vil Han gi oss det vi trenger for å vinne.

Dersom du gir deg over til Gud, vil du ikke gi opp for synden.

Spørsmål:

a. Hvilke fristelser har du stått overfor? Hvilke av dem har du gitt opp for og hvorfor?

b. I  vers 13, hva er de to tingene som Gud gjør for deg når du blir fristet?

c. Lær hvordan du kan vinne over seksuelle fristelser. Det finnes materiale som kan hjelpe deg med dette.


 

Advertisement
%d bloggers like this: