Dommerne

FORFATTER

Usikkert – noen foreslår profeten Samuel.

DATO

Skrevet cirka 1050 f.Kr., dekker hendelser som skjedde så langt tilbake som 1375 f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Israel går gjennom sykluser av synd, lidelse of frelse.

DETALJER

Etter Josvas død, mister israelittene momentum med å drive ut det hedenske folket ut av det lovede land. “Men Benjamins barn drev ikke bort jebusittene som bodde i Jerusalem” (1:21) er en uttalelse som er karakteristisk av mange stammer, som tillater avgudsdyrkere å forbli i deres midte – med tragiske resultater. “Dere hørte ikke på mine ord” sier Gud til Sitt folk, “de skal bli brodder i sidene på dere“(2:2-3). Dette er akkurat hva som skjer, ettersom israelittene begynner en syklus av avgudsdyrkelse, og lider straff fra angripere, roper til Gud for hjep, og mottar Guds hjelp i form av en menneskelig dommer (eller “frigjører”) som gjenoppretter orden. Mindre kjentedommere inkluderer Otniel, Ehud, Tola, Jair og Jfta, mens mer kjente figurer som Debra, den eneste kvinnelige dommeren, som ledet en militær seier over kanaanittene, Gideon, som testet Gud med ull og beseiret Midians hær, og den fantastiske, sterke Samson, som besiret filistinerne. Samsons store scvakhet – hans kjærlighet for usmakelige kvinner som f.eks. Delila – førte til hans eget fall og død i et filistinsk tempel.

SITATER 

De forlot Herren, sine fedres Gud, han som hadde ført dem ut av landet Egypt. Og de fulgte andre guder , de gudene som folkene omkring dem hadde.” (2:12)

“Da oppreiste Herren dommere, og de frelste dem fra røvernes hånd.” (2:16)

Da sa Herren til Gideon: Du har for mye folk med deg til at jeg skulle gi midianittene i deres hånd. For da kunne Israel rose seg mot meg og si: Min egen hånd har frelst meg.” (7:2)

UNIKT

Flere dommere hadde uvanlige familier etter dagens standard: Jair hadde 30 sønner (10:4), Abdon hadde 40 sønner (12:14), og Ibsan hadde 30 sønner og 30 døttre (12:9), Jefta hadde bare ett barn, en datter, som han dumt lovet å ofre til Gud som bytte for en militær seier (11:30-40).

HVA SÅ?

De eldgamle israelittene kom i trøbbel da de “gjorde det som var rett i hans (deres) øyne” (17:6, 21:25) istedenfor hva Gud ønsket de skulle gjøre. Ikke begå samme feilen selv!


 

Advertisement
%d bloggers like this: