7 april: Tilgivelse

“…tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.”

Matteus 6:12

Da disiplene spurte Jesus å lære dem hvordan de skulle be, så svarte Han med det som vi kalle “Fader Vår”, eller “Herrens Bønn”. En del av denne bønnen er denne spesifikke forespørselen om tilgivelse.

Det er åpenbart  fra sammenhengen i bønnen at Herren ønsket at vi skulle be denne bønnen daglig, fordi den inkluderer en forespørsel  for vårt daglige brød. Det er derfor like åpenbart  at Jesus instruerte oss til å bekjenne våre synder daglig og be om Guds tilgivelse.

Alt for ofte tillater vi at det går en lang stund, og mange synder som ikke har blitt tilgitt, som samler seg opp før vi kommer til Herren i bønn. Som et resultat av dette, begynner vi å føle oss fremmedgjort fra Gud; vår skyldige samvittighet gjør det så mye vanskeligere å gå til Ham i bønn i det hele tatt.

Det er best å ha “små kontoer” overfor Gud, og gå regelmessig til Gud med vår syndige skyld og la Ham viske den ut. Så kan vi fryde oss over å gå til Ham regelmessig når det er på tide med bekjennelse, nattverd, og fornyelse.

Legg også merke til hvordan denne daglige tilgivelsen er budet til vår egen tilgivelse overfor andre. Jesus lærer oss faktisk i denne bønnen på denne måten at vi enten må tilgi andre komplett og daglig, ellers vil vi forbanne oss selv hver gang vi ber!

“Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere”, lærer Jesus oss å be. Har du tatt din syndige gjeld til Gud i bønn i dag? Har du også tilgitt andre slik som du selv håper å bli tilgitt?


 

Advertisement
%d bloggers like this: