Dag 18: Sveve – sammen

Les 1 Korinterbrev 12:27-13:13

Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.

1 Korinterbrev 12:27

Samlende substantiver har fasinert mange mennesker – ikke minst forfattere – i århundrer. Særlig ser fugler ut til å ha gitt kreative tenkere mange muligheter til å komme opp med engelske navn som beskriver fugleflokkene:

  • a gaggle of geese
  • a watch of nightingales
  • a parliament of owls
  • a murder of crows
  • a kettle of eagles

Ørner tilbringer mye av livet sitt i familiegrupper, hannen og hunnen velger sin partner for livet. En flokk med ørner som svever sammen over bakketoppene – hva kunne vel være mere fredfylt eller majestetisk? Terminologien “ensom ørn” bringer på motsatt side en følelse av tristhet, tap eller smerte.

Skaperen vår tiltenkte at ørnene skulle sveve sammen. Dette er Hans plan for oss også. Profeten bruker flertall i Jesaja 40:31De som venter på Herren… de løfter vingene… de løper… de går…”

Fra begynnelsen av all evighet har den treenige Gud ønsket seg en familie! Den ene hvis kjærlighet ligger utenfor vår evne til å fatte skapte oss med det formål at vi skulle leve med Ham og med hverandre i et forhold av kjærlighet i all evighet.

Når vi forlot vårt forhold med Ham og gikk vekk i Adams opprør (1 Mosebok 3), så kom vår elskende Skaper etter oss. Han søkte etter å vinne oss tilbake, ga opp Sin egen Sønn til døden på korset slik at vi kunne finne tilgivelse og fred hjemme hos Ham og med hverandre igjen.

Han forteller alle troende at sammen er vi Kristi legeme, og individuelt er vi deler av det. Fordi vi har hørt dette så ofte kan vi bli fristet til å lese over ordene og gå glipp av deres slående betydning. Vi er Kristi legeme! Den Hellige Ånd har gjenforent oss med Frelseren vår så tett at til og med når en av oss har det vondt, så lider vi alle vondt; når en av oss blir æret, så feirer vi alle (1 Korinterbrev 12:26)!

Så trist det er å se splittelsen i mange menigheter, å høre om krangel og konflikter, om stygge rykter og individer som faller fra. Å miste et forhold til et medlem burde føles som amputasjon! Fantomsmertene burde stikke oss i hjertene hver eneste dag!

Akkurat som ørnene, så er Guds folk skapt til å sveve – å sveve sammen!

TENK PÅ: Hvordan – helt spesifikt – arbeider jeg og ber for enhet i menigheten min?

BE: Herre, du skapte oss for å ha samfunn med Deg og med hverandre. Tusen takk for… Jeg tilstår at jeg har tolerert smerte i legemet Ditt til og med forårsaket det ved å… Vis meg hvordan…


 

Advertisement
%d bloggers like this: