3 mars: Frykt Gud og tilbe Ham!

“Han ropte med høy røst: «Frykt Gud og gi ham æren! For nå er timen kommet da han skal holde dom. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, hav og kilder!»”

Johannes åpenbaring 14:7

Dette budskapet kommer fra en engel, i de siste dager, og er en del av “evighetens evangelium” som han forkynner til alle som bor på jorden (14:6).

Dette er derfor et budskap som du burde høre og motta, samme hvem du er og hvor du kommer fra. Det er rettet mot “dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk“. Hvorfor det? Fordi Gud skapte himmelen og jorden.

Du vandrer på Guds jord, puster Guds luft, nyter Guds sol, og tittet opp mot Guds himmel. Og den samme Gud som skapte himmelen og jorden kommer snart for å dømme alle. Ethvert øye vil se Ham, og ethvert kne må bøye seg for Ham.

Derfor proklamerer engelen at vi må frykte Gud og gi Ham den ære Han fortjener. Det impliserte emnet er “Deg!” Dette er ikke et budskap til de andre, eller til en gruppe mennesker — det er et direkte og autoritært og ærefult bud til deg om at akkurat du må frykte Gud og gi Ham ære.

Kanskje er du allerede en som tror på Jesus Kristus og har bekjent og angret syndene dine. Er ikke dette budskapet også til deg? Burde ikke vi alle omfavne det evige evangelium i hver del av livet vårt? Er det ikke alltid en påminnelse i rett tid om å “frykte Gud og gi Ham æren” siden vi så lett blir distrahert fra denne store prioriteringen i livene våre?

For en glede det ville være for en troende å høre disse ordene: “Tilbe Ham!” Det er bare en oppmuntring til våre hjerters begjær, budet som vi gleder oss over å adlyde.


 

Advertisement
%d bloggers like this: