Den nye pakten (2)

Jeremias 31:31-32: “Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus, ikke som den pakten jeg sluttet med fedrene deres den dagen jeg tok dem i hånden og førte dem ut av Egypt; den pakten brøt de, enda jeg var deres herre, sier Herren.”

Den nye pakten var ikke slik som den gamle pakten som bygget på Moseloven. Det var ikke en pakt hvor man ofret den førstefødte til gudene. Dette vil ikke si at Loven er søppel. Jesus har kommet med nåde etter at Han oppfylte Loven.

Romerne 7:12: “Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt.”

Loven er hellig, rettferdig og god. “Øye for øye” er ingen dårlig ide. Det var en tragisk feil med Det gamle testamentet.

Jeremias 31:33: “Men dette er pakten jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg legger min lov i deres sinn og skriver den i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.”

Gud ville legge loven på sinnene deres og skrive dem i hjertene deres.

Hvorfor var Israel alltid på vandring? De manglet et hjerte for Loven. GUD VAR EKSTERN – d.v.s. Han var bare på utsiden.

I USA er det trafikklys over alt, mens i Europa er der rundkjøringer over alt. Ville de si “Bare kjør først, jeg har det ikke travelt dersom der ikke fantes trafikklys? NEI! De ville sikkert havne i slosskamper.

Jeg er ikke en trafikklys person. Biler sakker farten t.o.m. når det er grønt lys. “Hvorfor stopper du?” Vi trenger trafikklys!

Legg merke til disse fire nye elementene som dukket opp i Den nye pakten:

  1. Den nye pakten ville bli evig
  2. Den nye pakten vil gi intimitet med Gud.
  3. Den nye pakten er instinktiv.
  4. Den nye pakten sier du er uskyldig framfor Gud.

Tenk litt på 3 Mosebok – den boken Gud har satt inn i Bibelen som stopper deg fra å lese gjennom Bibelen på ett år. I Det gamle testamentet måtte en ofre dyr for syndene sine. Jeg vet ikke hva du sier, men jeg ville ganske fort gå tom for lam å ofre. I Den nye pakten er det Jesus som er Offerlammet, og vi sees ikke som syndere lengre av Faderen, fordi når Han ser på oss ser Han Jesus. Vi kunne aldri gi ett offer som kunne ta vekk all synd, men Jesus kunne. Det at vi ikke blir sett på som syndere er noe helt nytt. Han fjerner synden like langt bort som øst er fra vest

6 Herren skaper rettferd,
han lar alle undertrykte få sin rett.

7 Han kunngjorde sine veier for Moses,
sine gjerninger for Israels folk.

8 Barmhjertig og nådig er Herren,
sen til vrede og rik på miskunn.

9 Han anklager ikke for alltid
og er ikke for evig harm.

10 Han gjør ikke gjengjeld for våre synder,
han lønner oss ikke etter vår skyld.

11 Så høy som himmelen er over jorden,
så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.

12 Så langt som øst er fra vest,
tar han syndene våre bort fra oss.

Salme 103:6-12

Jeg vil, jeg vil, jeg vil. Livene våre må være full av “jeg vil følge Deg”

Hvorfor må jeg følge Ham?

Vi ønsker ikke en RELIGION, men et FORHOLD


 

Advertisement
%d bloggers like this: