Når var istiden i bibelsk historie?

Bibelen sier ikke “og så ble det en istid!” Likevel gir det oss den store sammenhengen i menneskenes historie – og også noen viktige detaljer – som hjelper oss å finne ut når isen bygget seg opp, og når den smeltet bort.

Ikke langt fra Cincinnati i den nordlige sentrale USA er Big Bone Lick, også kalt “den amerikanske paleontologiens vugge” (paleontologi = læren om forhistorisk liv). Oppdagelsen av store mastodonter, gigantiske dovendyr og andre skapninger fra istiden utløste den første vitenskaplige ekspedisjonen for å samle inn fossiler av virveldyr i Nord Amerika. I 1807 sendte president Thomas Jefferson general William Clark (fra “Lewis og Clark”) for å samle bein og sende dem tilbake til det Hvite Hus. Blant skattene Clark fant var flere pilspisser.

Etter to århundrer med forskning har vi nok informasjon til å begynne å gjenskape scener fra begynnelsen og slutten av istiden. Når et massivt isflak utvidet seg over Canada, drev det bort de fleste levende skapningene, og så fortsatte det å skubbe sørover til Ohio dalen. Til slutt stoppet det tunge snøværet, og jorden ble varmet opp. Når isen begynte å smelte, returnerte dyrene til Big Bone Lick sammen med spyd-jaktende mennesker. Museer verden over avspeiler liknende scener fra de forskjellige områdene.

Men det er fremdeles vanskelig å tolke jordens dynamiske fortid basert på de nåværende, langsomme prosessene. Under istiden lignet jordens landskaper, skoger og gresslettene lite på våre egne. De tykke isflakene suget så mye vann ut av havet at store områder av havbunnen ble tørrlagt. Flokker med dyr vandret over et gresslagt slette på 1000 engelske mil som strakk seg fra Beringstredet til Nord Amerika, og folk bodde faktisk i lavlandet mellom England og resten av Europa. (Fiskere i Nordsjøen gravde ned steinredskapene deres i mudderet, og de liknet overraskende mye på steinredskapene som ble funnet ved Big Bone Lick!)

Mange deler av “istid puslespillet” forblir uløst, men en ting er sikkert. Basert på Bibelen kan vi være sikre på at forandringene forekom innen en menneskegenerasjon – ikke over millioner av år. Det som følger er referanser basert på våre startpunkter.

NÅR BEGYNTE ISTIDEN?

Bibelen gir oss mange spor for å hjelpe oss med å hamre fast istidens virkelige tidsramme. For eksempel; når begynte den?

Bibelsk faktum: Det var åtte generasjoner mellom syndefloden og Abraham. 

Bibelen gir oss en detaljert kronologi så gjør det lettere å tidfeste historiske hendelser. Den forteller oss presis hvor mange generasjoner det var mellom flommen i Noahs dager og Abrahams fødsel: åtte. Guds dom ved Babel skjedde i Pelegs dager, og han var fjerde generasjon etter syndefloden (1 Mosebok 10:25).

Bibelen avslører også at menneskeheten holdt seg på slettene rundt Babel til det står i 1 Mosebok 11:9 “Og derfra spredte Herren dem ut over hele jordens overflate.” Dette betyr at minst tre generasjoner har gått mellom flommen i Noahs dager og de første menneskene dukket opp i Afrika, Asia og Europa. I mellomtiden har dyrene allerede oppfylt Guds kommando om å utbre seg på jorden, være fruktbare og bli mange på jorden.” (1 Mosebok 8:17).

Bibelen forteller oss også helt presist hvor mange år det var mellom Pelegs fødsel og Abrahams fødsel. I følge den mest brukte hebraiske teksten av Gamle Testamentet (den masoretiske teksten) er det snakk om totalt 190 år. Hver generasjon varte omtrent 30 år opp til Abrahams far, Tarah. Han ventet 70 år for å få barn, så en kan si at hen ventet to generasjoner, noe som gjorde totalen enten fem eller seks generasjoner fra Babel til Abraham.

Med denne informasjonen, kan vi nå sette en omtrentlig dato for istiden?

Geologisk faktum: Veksten av arktiske isflak

“Istiden” er et uformelt uttrykk. Så aller først er det nødvendig i definere terminologien før vi diskuterer tidslinjen.

På den verdslige tenkemåten refererer  istiden ikke til den første danningen av is på planeten. Det er sant at det vokste skoger i Antarktis og Arktis før isen kom. Når man borer ned gjennom Antarktis sitt isflak, så har vitenskapsmenn funnet fossiler i sedimentære lag under isflaket, komplett med palmetrær og macadamia trær. For at disse skal vokse må det ha vært frostfritt i en kort periode etter syndefloden.

Ettersom jorden ble kjøligere, så har gresslettene utvidet seg på kontinentet, mens skogene har forandret seg til løvtrær og tundra. Tilslutt har hele kontinentet blitt dekket av is, noe som markerte begynnelsen av den nedkjølingen etter flommen i Noahs dager. I følge synet på en eldgammel jord har alt dette funnet sted millioner av år før istiden og uten en global flom.

“Istiden” refererer faktisk bare til en periode når store isflak dukket opp i den nordlige hemisfære lenge etter at det antarktiske isflaket hadde formet seg. Avleiringene fra denne tidsperioden – forårsaket av bevegende is og smeltende vann –  er teknisk kjent som pleistocen. Ifølge tilhengerne til en eldgammel jord har disse blitt lagt ned mellom 2,6 millioner og 11,700 år siden. Ettersom terminologien “istid” blir brukt i vitenskaplige publikasjoner, så blir slutten på denne ikke sammenstilt med smelting av isflakene, men med øking av verdenstemperaturen som har startet den dramatiske og nådeløse tilbaketrekkingen av isen.

Selv om denne rammen er klart upresis fordi den ligger utenfor Bibelens totale tidslinje på 6000 år, så er det flere beviser som underbygger valget av pleistocen lag under istiden. Alle steder hvor disse lagene har blitt testet med radiometrisk datering, har alderen kommet innen denne tidsrammen. Dessuten passer plantene og dyrene som er assosiert med disse lagene pleistocen teorien. Den ullkledde mammuten og sabeltigeren – etterkommere fra den originale elefanten og kattedyrene på arken – fremkommer først i disse lagene og forsvinner ved slutten av tidsrammen, unntatt noen få gjemmesteder på en fjern russisk øy.

Bortsett fra Antarktis og noe få høye fjellkjeder, har sedimenter som er blitt deponert før istiden ikke vist tegn til miljø med kaldt vær eller isflak aktivitet. Det ser faktisk ut som om hele jorden har vært et ganske behagelig sted inntil istiden kom.

Når vi vet disse tingene, hvordan kan vi bruke menneskenes historie som beskrevet i Bibelen til å kaste litt lys på istidens begynnelse? Vel, for det første finner man ingen redskaper eller fossiler noe sted på jorden inntil de ble funnet i forekomster fra begynnelsen av istiden. (Det ser ut som om Gud har feid bort alle rester av menneskene før syndefloden, jfr 1 Mosebok 6:7.) Siden de tidligste levningene plutselig dukker opp over hele den gamle verden (Asia, Afrika og Europa), så ser det ut som at dette er folk som har blitt spredd fra Babel.

Derfor er det rimelig å anta at begynnelsen av istiden i den nordlige hemisfære (pleistocen) skjedde omtrent samtidig med domen i Babel rundt ett århundre eller så etter syndefloden (kanskje 2250 F.Kr.).

Hvem vet om kanskje istiden var en del av Guds plan til å få folkene fra å bosette seg raskt på ett sted igjen. Det uforutsigbare klimaet ville ha gjort det vanskelig for hvem som helst og bosette seg og gro sesongbaserte avlinger i årene like etter spredningen fra Babel.

NÅR SLUTTET ISTIDEN?

Bibelen kaster også lys over slutten på istiden, selv om det er på en mer indirekte måte. Dersom vi kam fastslå datoene til de første byene som ble bygget etter Babel, inkludert Ur, og så vise mellom datoene for de siste menneskene og dyrerester fra istiden, så kan vi anslå omtrent når istiden sluttet.

Bibelsk faktum: Blomstrende byer i Abrahams dager

Bibelen nevner at noen veldig viktige byer var etablert i Abrahams dager og fortsatte å blomstre i Gamle Testamentlige tider. For eksempel var Abraham født og oppvokst i Ur (1 Mosebok 11:28). Abraham reiste senere gjennom mange andre byer i Messopotamia (moderne Irak og Syria), Kanaan og Egypt. Siden Abraham vokste opp i Ur, vet vi at den må ha blitt grunnlagt før han ble født.

Et annet viktig spor er Bibelens referanser til flere tamme dyr, slik som kameler, okser og esler som Abraham og hans samtidige eide. Disse tamme dyrene er ikke de samme artene som en finner i fossiler fra istiden, og de dukker ikke opp før flere byer er godt etablerte. (Kamelene som er funnet i de tidlige fossilene er ikke noe du ville ha ridd på!) Det er ut som at de fleste ville typene av disse trekkdyrene var utryddet innen Abrahams tid sammen med mange flere pleisocene pattedyr (som for eksempel Amerikas ville hester).

Arkeologisk faktum: Ingen byer assosiert med istiden gjenstår

Fossilene og arkeologiske oppskrivninger gir oss mengder av data fra tusenvis av steder på hvert eneste kontinent. En etter en har radiokarbon datering bekreftet et generelt mønster. Men “radiokarbon alder” er feil fordi de overstiger Bibelens tidslinje, så er de relative aldrene nyttige. Dersom noe dateres som 40.000 år  og noe annet som 20.000 eller 5000, så vet vi at det første funnet er eldre enn det andre og så videre.

Radiokarbon datering viser oss at hvert fossil fra istiden er eldre enn hva som helst fra de tidligste menneskelige bosetningene. Flere byer har vært bebodd uten stopp siden Abrahams dager, så det er ikke trolig at vi ikke bare har gått glipp av manglende bevis. Mange store pattedyr som er spesielt designet for kaldt vær ble utryddet når istiden sluttet, i en periode kjent som “istid utryddingen”. Vi er også istand til å datere menneske fossiler og andre levninger fra de tidligste menneske bosetningene rundt om i verden.

I ingen av disse tilfellene, inkludert Ur, dateres bosetningene så tidlig som slutten av istiden. Ur ble grunnlagt som en havneby i den persiske bukt,  men denne bukten eksisterte ikke under istiden. Først senere smeltet isflakene nok slik at det ble nok vann til å fylle bukten.

HVA GJORDE MENNESKENE UNDER ISTIDEN?

Arkeologer har funnet tusenvis av leirplasser og små bosetninger hvor Noahs etterkommere bodde etter spredningen i Babel under istiden. Disse tidlige pionerene var modige utforskere og bosettere som hurtig nådde så langt som til Australia og Amerika. Hvorenn de dro fant de ukjente planter, værsystemer, jord og ville dyr. Borte fra det behagelige livet i byene måtte disse små gruppene finne opp nye måter å gjøre ting på, også hvordan de kunne leve i landet mens de forsørget barna sine.

Bibelsk faktum: Hele jorden er bebodd

Bibelen avslører ikke mye om istidens biologi og geologi, men den forteller oss om språkene, kulturene og migrasjonen av folkene på den tiden. De begynte som ett folk med ett språk, istand til å oppnå store ting (1 Mosebok 11:6). Men Gud oppdaget faren med enheten uten lydighet til Hans Ord, så Han spredte folkene fra Babel.

To ganger repeterte Bibelen at “derfra spredte Herren dem ut over hele jordens overflate” (1 Mosebok 11:8-9). Legg merke til at dette var Herrens verk. Denne overnaturlige hendelsen er essensiell for å kunne få en skikkelig forståelse av menneskehetens historie. Uten Guds skrevne Ord ville arkeologene ikke ha hatt noen måte å vite at dette skjedde.

Arkeologisk faktum: Korte observasjoner av neandertalere, hårete mammuter og “steinalder” byer

Fossilene og de arkeologiske dataene gir oss masse fantastiske detaljer om de skapningene som Noahs etterkommere møtte og de forskjellige stedene de bodde.

Forskjellige arter sabeltann-katter begynte å dukke opp ettersom istiden startet, men ikke i områdene som var bebodd av mennesker. Den hårete mammuten dukket ikke opp før senere, men ettersom kulden tiltok og gresslettene spredte seg over nordlige Asia og Nord Amerika, så fylte de snart de gressbelagte slettene. Menneskene fulgte like etter.

En annen interessant utvikling gjennom istiden var neandertalerne som dukket opp i Europa og nære Østen.Akkurat som alle andre mennesker var de etterkommere av folk som var blitt spredt ut fra Babel. Levningene deres dukker ikke opp før i midten av istiden, og de forsvant da isbreene var på sitt kaldeste og det tørre været var på sitt verste.

Deres korte, hukende kropper passet bedre i kulden enn de høyere og tynnere kroppene av deres samtidige, cro-magnon menneskene (andre etterkommere av Babel), som så ut som oss. Neandertalerne brukte tunge spyd for å jakte på skogsdyrene, men disse skogene begynte å forsvinne ved istidens høydepunkt for å bli erstattet med gressletter eller tundra. Cro-magnon menneskene, til kontrast, lagde fine formede piler og andre jaktredskaper som gjorde dem istand til å jakte lettere på de åpne slettene. Den store mengden cro-magnon leirsteder og fossiler indikerer at disse mennene og kvinnene var mer suksessfulle i å tilpasse seg til forandringene.

Litt etter bortgangen av neandertalerne dukket de første “steinalder” landsbyene opp over hele den gamle verden. Vi finner dem i tusenvis, noen ganger spredd over flere mål, og tilsynelatende eldre enn noen “byer” som vi vet om.

Det er vanskalig å forestille seg slike ekstreme forandringer i vær, landskaper og vegetasjon gjennom en hurtig istid og årene som fulgte. Noen frodige steder i nord ble rammet av tørke, mens monsuner fylte Sahara med innsjøer og gressletter, noe som tiltrakk neshorn, krokodiller og menneskelige nybyggere. En stund på slutten av istiden var den gjennomvåte Nildalen helt ubeboelig (i alle fall finnes det ingen beviser på gjenstander eller landsbyer fra denne tiden). De store byene Memfis og Luxor kom ikke før flere år senere.

KONKLUSJON 

Hvorfor ventet folk til så lenge etter Babel før de bygget byer og gårder igjen? Problemene inkluderer de små befolkningene, trussel om trefninger og forandrende klima. Vi vet også fra fossilene at de møtte konstante flommer, støvstormer, supervulkaner, massive jordskjelv, meteorer og masser av snø eller regn på en skala som aldri hadde blitt sett før. Det var mye tryggere å leve av jorden og sanke ville korn og dyr, slik som folk fremdeles gjør på vanskelige steder. Toppen av det hele var Guds overnaturlige innblanding for å spre de små gruppene med familier over hele jorden. Hele formålet med denne dommen var tross alt å begrense menneskehetens mulighet til å “gjøre hva som helst som de setter seg fore”. Og det ble suksessfullt!

Big Bone Lick er en skarp påminnelse om denne vanskelige tiden i jordens historie. “Lick” refererer til saltet som dukket opp da isflakene begynte å trekke seg tilbake. Dyr kom for å slikke på saltet, og ble da fanget i den sumpete bakken,. Menneskene kom senere til området, ved slutten av istiden. Våpnene deres viser seg i fossilene omtrent på samme tid som de store pattedyrene i istiden begynte å bli utryddet – rundt 2100-2000 F.Kr. Først senere ville forskjellige kulturer begynne å bygge pyramide-liknende hauger og vel definerte byer i Amerika, slik som man gjorde ellers i verden.

Vi har fremdeles mye å lære. Men vi vet med sikkerhet at Bibelen kaster lys som setter vår verden i perspektiv, inkludert istiden. Faktum er at det er essensielt å ha en rett forståelse av virkeligheten. Det strekker seg til moderne bekymringer som for eksempel global oppvarming og truede dyrearter, fordi vår forståelse av fremtiden bygger på vår korrekte forståelse av fortiden. Dersom menneskeheten ville ta Guds Ord til etterretning ville det transformere tankegangen vår på alle områder og åpne opp overraskende nye utsikter innen vitenskap og arkeologi.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: