8 februar: Fred med Gud

“I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet.”

Efeserne 2:16

For en rar frase! “Drepte fiendskapet“, tok livet av fiendtligheten, slaktet antagonismen. men dette er korsets paradoks. Ved å bli drept for oss, tok Kristus livet av fiendtligheten som eksisterte mellom oss og Gud.

Poenget Paulus framhever her i dette bestemte skriftstedet er at Kristus har gjenforent både jøder og hedninger til Gud — der var ingen som ikke trengte Kristi fredsdannende gjerning på deres vegne.

Ingen , selv ikke den mest dedikerte jøden, hadde fred med Guds perfekte standard. Guds sinne, Hans rettmessige vrede, henger over alle mennesker og krever straff for vårt opprør mot Hans gode lov. Samtidig er menneskeheten fra naturens side i opposisjon mot Gud og Hans krav overfor oss.

Dette er gjensidig fiendskap, den kosmiske spenningen, som Paulus snakker om. En god Gud mot en syndig verden, og en syndig verden mot en god Gud. Dette er fiendskapet som Kristus døde for, for å drepe det for alltid. Og når fiendskapet er slått i hjel, er freden alt som står igjen.

Fordi Jesus Kristus tok syndene våre på sin egen kropp, på korset, så er all fiendskap borte, og Gud har nå fred med dem hvis synder ble betalt for av Kristus. Og gjennom det gjenforenende arbeidet til den Hellige Ånd er vi i stand til å ha fred med Gud i våre hjerter.

Nå omfavner vi Hans gode bud og fryder oss i renheten av Hans Ord. Mens vi fortsetter å synde, er vårt hjertes ønske å kjenne og elske vår Frelser og Gud bedre, ikke å løpe vekk eller unngå Ham.

Beskriver dette deg? Har du fred med Gud?


 

Advertisement
%d bloggers like this: