Til Amerika i båt

Image result for arrival to america

Et av de største mysteriene og underne i menneskenes historie er hvordan bosettere nådde den Nye Verden over enorme hav. Columbus nådde Vestindia med hjelp av avanserte seilskip og sofistikerte metallinstrumenter. Men de første som bosatte seg var for primitive, ikke sant?

Inntil nylig har sekulære vitenskapsmenn antatt at de må ha beveget seg langsomt over land med familiene sine. Under istiden var havene lavere og en landbro ser ut til å ha bundet sammen Russland og Alaska. Bevis indikerer også at en isfri passasje åpnet opp – en kort stund – i midten av Canadas isflak. Oppdagelsen av de tidligst kjente menneskelige levninger finnes i Clovis, New Mexico, i 1932 styrker dette synet. Gjenstander fra disse beboerne, som kaller Clovis folket, har senere dukket opp på mange andre steder innenlands.

Nye funn ved fjerntliggende utposter i den vestlige hemisfæren har imidlertid begynt å utfordre dette synet. Sent på 1970-tallet foreslo arkeologer den radikale ideen at en tidligere bølge av immigranter hadde kommet til Amerika i båt.

Dette synet asser godt med kreasjonistenes syn på menneskenes historie. Basert på 1 Mosebok vet vi at etterkommere fra den store skipsbyggeren Noah må ha slått seg ned i Amerika snart etter syndefloden. Siden disse folkene var intelligente og flinke ville det virke fornuftig for dem å stole på vel-utstyrte båter istedenfor farlige ekspedisjoner over land..

Forskning peker nå mot vann-reise som den valgte reisemetoden.


 

Advertisement
%d bloggers like this: