21 april: Fruktbar i alderdommen

“De er plantet i Herrens hus… i alderdommen bærer de frukt, de er friske og frodige.”

Salme 92:14-15

Salmisten forsikrer at de som lever gudfryktige liv vil være like sterke og sunne som “sedrer på Libanon” (vers 13). Der er ikke mange som ikke ville like å tenke på seg selv som  ett sterkt seder tre. Men det er på det rene at løftet ikke refererer til ens fysiske legeme, fordi forfatteren fortsetter med å si at til og med i høy alder vil de gudfryktige fortsette å vokse og blomstre, bære fruktbare og velstående liv.

Virkeligheten for oss alle er selvsagt at ettersom vi blir eldre blir vi fysisk svakere.. Salmisten benekter ikke denne uunngåelige tendensen. Han snakker her om den helsen og lykken som teller mest — velstanden til din sjel.

Faktum er at en kan være på høyden i livet  når det gjelder fysisk helse, og visne bort på innsiden; omvendt kan en si at en person kan finne at ens fysiske helse er i en nedadgående spiral når det gjelder fysisk styrke, men likevel vokse og blomstre på innsiden.

Hva utgjør forskjellen? Den seder liknende sjelen er plantet i Guds hus. Guds nærvær, og næringen fra Hans Ord, er evig og næringsrik føde for sjelen.

Dersom du føler de fysiske effektene og begrensningene av alderdommen, så har du kanskje overbevist deg selv om at du ikke er like nyttig og produktiv som du en gang var. Men virkeligheten er at Gud ikke behøver arbeidet vårt; men Han fryder seg over vår tilbedelse og takknemlighet og underkastelse.

Dette er frukten som du kan bære i en sykehusseng; dette er helsen som du kan nyte når du er full av smerte eller begrenset av svakhet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: