Kvikk kvasar

Related image

Kvasarer sender ut store mengder energi og er generelt trodd å relatere til et sort hull, typisk i sentrum av en galakse. Det er foreslått at mens det sorte hullet suger til seg materie (mates) som danner det hva kalles enn akkresjonsdisk. Når materien i denne disken spinner innover, så løsrives enorme mengder energi, noe som forklarer det store utslippet av energi som er typisk for en kvasar. Astronomer har nå funnet en kvasar i sentrum av galaksen hvor den har lysnet opp 10 ganger sterkere i løpet av ett år. Slik hurtig forandring utfordrer himmellegemenes evolusjonsteorier, som tidligere har satt slik utvikling inn i en tidsramme på millioner av år. Det er ikke overraskende at en slik hurtig “påskruing” var helt uventet.

Nok en gang er observasjoner på kollisjonskurs med den evolusjonære tidsrammen for astronomiske hendelser.


 

Advertisement
%d bloggers like this: